CONSIGLIATI DA NOI

Danuta Płygawko: SIENKIEWICZ W SZWAJCARII (o książce)

0

Dnia 15 listopada 1916 r. zmarł w Vevey w Szwajcarii Henryk Sienkiewicz – człowiek który „Budził, krzepił i hartował duszę narodu, niósł mu zdrowy pokarm duchowy i rozsławiał imię jego po świecie. Skoro się tego okazała potrzeba, oddał się na usługi tej Polski, co cierpi nędzę i głód” (L. Mycielski).

Z okazji 105. rocznicy śmierci pisarza polecamy książkę Danuty Płygawko pt. „Sienkiewicz w Szwajcarii. Z dziejów akcji ratunkowej dla Polski w czasie pierwszej wojny światowej” (Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1986).

Okładka książki

O KSIĄŻCE

Ostatnie dwa lata życia Sienkiewicz poświęcił pracy w Komitecie Generalnym Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce, pełniąc odpowiedzialną funkcję prezesa. Jego działalność w tej charytatywnej organizacji – powstałej w 1915 r. w Szwajcarii z siedzibą w Vevey – jest doniosła a mało znana. Światowy autorytet autora Quo Vadis oraz wiceprezesa Komitetu Ignacego J. Paderewskiego przyczynił się znacznie do powodzenia międzynarodowej akcji zbierania funduszy na pomoc dla ludności polskiej, która znalazła się w tragicznej sytuacji w wyniku toczącej się wojny. Ofiarnie pracował w Komitecie Antoni Osuchowski, z wielkim oddaniem służyli jego sprawom Erazm Piltz. Mieczysław Geniusz, Urszula Ledóchowska, Maria Skłodowska-Curie, Władysław Mickiewicz, Laurence Alma Tadema i inni. Apele Komitetu Veveyskiego spotkały się z poparciem wielu narodów, Polonii i Kościoła katolickiego. W ciągu czterech lat zebrano imponującą sumę 19 mln franków sza. Działalność Komitetu odegrała jednocześnie pośrednią, lecz ważną rolę propagandową w zainteresowaniu opinii światowej sprawą niepodległości Polski. Sienkiewicz w Szwajcarii jest pierwszą monografią poświęconą Komitetowi Veveyskiemu.

Redazione
Siamo polacchi ma da tantissimi anni viviamo in Italia. Ci unisce la passione per la storia.

    Polska prasa w obozach jeńców we Włoszech w czasach I wojny światowej

    Precedente articolo

    Potrebbe piacerti anche

    Commenti

    I commenti sono chiusi.