CONSIGLIATI DA NOI

ARCHEION – czasopismo poświęcone sprawom archiwalnym

0

„Archeion” (ISSN 0066–6041) jest najstarszym wydawanym w Polsce czasopismem naukowym poświęconym sprawom archiwalnym. Został utworzony w Warszawie w 1926 r., zaś pierwszy jego tom ukazał się drukiem w roku następnym (1927). Założycielem i pierwszym redaktorem „Archeionu” był Stanisław Ptaszycki (do 1931). Do wybuchu drugiej wojny światowej ukazało się 16 tomów periodyku.

Po wojnie „Archeion” reaktywowano (1948) — ukazał się wówczas łączony tom 17–18. Do roku 1951 był organem Wydziału Archiwów Państwowych, a następnie (do dziś) Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, która jest zarazem wydawcą czasopisma. Tomy 1-50 oraz 95-do numeru bieżącego są dostępne online.

Na łamach „Archeionu” publikowane są teksty z zakresu teorii i praktyki archiwalnej, będące rezultatami badań teoretycznych i empirycznych w zróżnicowanym obszarze dokumentalnego dziedzictwa historycznego. „Archeion” kierowany jest do środowiska archiwów państwowych, archiwów bieżących, społecznych i prywatnych oraz akademickiego środowiska nauk historycznych i nauk pomocniczych historii, a także do wszystkich humanistów zainteresowanych naukową refleksją nad archiwami i archiwaliami.

Czasopismo „Archeion” jest recenzowanym czasopismem otwartego dostępu. Przyjmuje ono tzw. brylantowy model otwartego dostępu, tzn. otwarty i darmowy dostęp bez ograniczenia czasowego.

Od tomu 120 (za 2019 r.) wersja online „Archeionu”, publikowana na portalu czasopism naukowych eJournals, jest podstawową wersją czasopisma.

Okładka czasopisma t. LXIX/1979

ŹRÓDŁO: strona internetowa ARCHEIONU

Badacze poloników włoskich znajdą w tym periodyku wiele ciekawych artykułów.

(arb)

Redazione
Siamo polacchi ma da tantissimi anni viviamo in Italia. Ci unisce la passione per la storia.

  KS. WALDEMAR TUREK: Rzym w dwa dni

  Precedente articolo

  M. RÓŁKOWSKA: Santo subito – beato adesso – Jan Paweł II na łamach prasy polskojęzycznej we Włoszech (2005-2011)

  Prossimo articolo

  Potrebbe piacerti anche

  Commenti

  I commenti sono chiusi.