STORIA

DZWON Z ROVERETO

W numerze 46/1937 ASA – ILUSTROWANEGO MAGAZYNU TYGODNIOWEGO ukazał się artykuł pt. “Dzwon z Rovereto”, w którym pokrótce przedstawiono historię dzwonu, który powstał ...

Posts navigation