Redazione
Siamo polacchi ma da tantissimi anni viviamo in Italia. Ci unisce la passione per la storia.
    STORIA

    DZWON Z ROVERETO

    W numerze 46/1937 ASA – ILUSTROWANEGO MAGAZYNU TYGODNIOWEGO ukazał się artykuł pt. “Dzwon z Rovereto”, w którym pokrótce przedstawiono historię dzwonu, który powstał ...

    Posts navigation