CONSIGLIATI DA NOI

FOLIA HISTORIAE ARTIUM – polskie czasopismo dla miłośników sztuki

0

Czasopismo jest dostępne online na stronie Uniwersytetu w Heidelbergu PRZEJDŹ DO CZYTELNI →

O czasopiśmie

Pierwszy numer rocznika „Folia Historiae Artium” ukazał się w 1963 roku jako organ Komisji Teorii i Historii Sztuki utworzonej dwa lata wcześniej przy Oddziale Krakowskim Polskiej Akademii Nauk. Pod egidą tej Komisji do roku 1994 ukazało się trzydzieści tomów czasopisma. W roku 1995 „Folia Historiae Artium” stały się organem Komisji Historii Sztuki reaktywowanej Polskiej Akademii Umiejętności i od tej pory ukazują się jako „Seria Nowa”. Zgodnie z profilem działalności Komisji, zakres tematyczny czasopisma obejmuje wszelkie zagadnienia z zakresu teorii i historii sztuki polskiej i powszechnej, od starożytności do czasów współczesnych.

Okładka czasopisma

Od początku istnienia czasopisma, redakcja „Foliów” stara się kontynuować tradycję wydawanych przed drugą wojną światową „Prac Komisji Historii Sztuki” PAU, publikując prace prezentowane na comiesięcznych spotkaniach Komisji. Niezależnie od tego, drukowane są także inne artykuły, recenzje i nekrologi.

Czasopismo ukazuje się w wersji elektronicznej i drukowanej. Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna.

Wersja elektroniczna czasopisma jest udostępniana w trybie otwartego dostępu, na zasadach licencji
Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 Polska

ŹRÓDŁO: www.pau.krakow.pl

Badacze polsko-włoskich związków kulturalnych znajdą w “Foliach” wiele interesujących artykułów.

Oprac. Agata Rola-Bruni

Agata Rola-Bruni
Giornalista, appassionata dell'arte e della natura, ricercatrice nel campo di "momenti polacchi" a Roma.

  WŁOCHY: Alarmujący stan kaplicy polskiej na cmentarzu Prima Porta w Rzymie

  Precedente articolo

  Tyle jest w Tobie. Antologia wierszy o Ojcu Świętym Janie Pawle II

  Prossimo articolo

  Potrebbe piacerti anche

  Commenti

  I commenti sono chiusi.