STORIA

200. rocznica urodzin kard. Mieczysława Halki-Ledóchowskiego (1822-1902)

0

Dwieście lat temu, 29 października 1822 r. urodził się w Górkach (woj. świętokrzyskie) kard. Mieczysław Halka-Ledóchowski – arcybiskup poznański i gnieźnieński – Prymas Polski, uwięziony w 1874 roku na dwa lata przez pruskiego zaborcę a po zwolnieniu skazany na banicję. Zagrożony internowaniem, przez Kraków, Pragę i Wiedeń kard. Ledóchowski przybył do Rzymu, gdzie przebywał do końca życia. Zmarł dnia 22 lipca 1902 r. Został pochowany na cmentarzu Campo Verano, tylko jego serce przewieziono do Gniezna i złożono w katedrze gnieźnieńskiej. Pochówek ciała był możliwy dopiero w 1927 roku, w niepodległej już Polsce. Kard. Ledóchowski spoczął w katedrze poznańskiej.

Z okazji przypadających w tym roku rocznic: 120. śmierci oraz 200. rocznicy urodzin zachęcamy do zapoznania się z polsko-angielską publikacją, będącą podsumowaniem wystawy „Mieczysław Halka-Ledóchowski – kardynał nieZNANY” zorganizowanej w Bramie Poznania w 2015 roku. Więcej informacji o książce na stronie Poznańskiego Centrum Dziedzictwa www.pcd.poznan.pl

Okładka książki

Jednym z gości zaproszonych na otwarcie wystawy był o. Hieronim Fokciński SJ – Rektor Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie w latach 1971-2018. NIe mając możliwości osobistego przybycia na tę uroczystość, skierował do organizatorów uroczystości list, który opublikowano w w/w książce. Przytaczamy go w całości:

List na otwarcie wystawy z Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie (Watykan)

Rzym, 12 marca 2015 r.

Szanowni Państwo,

Nie mając możliwości osobistego udziału w otwarciu ambitnej, ważnej i interesującej wystawy prezentującej życie i działalność Mieczysława kardynała Halki-Ledóchowskiego, pragnę jednak serdecznie powitać i pozdrowić wszystkich zebranych na tej uroczystości, a także tych, którzy będą ją zwiedzali w następnych dniach.

Z prawdziwą satysfakcją przyjąłem wiadomość o tej inicjatywie podjętej przez Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT i Bramę Poznania Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego oraz Muzeum i Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu. Dziękując za zaszczytne zaproszenie do udziału w dzisiejszej uroczystości, pragnę też potwierdzić gotowość bliższej współpracy na przyszłość.

Podzielam w pełni troskę o przypomnienie i utrwalenie ogromnego wkładu w dziedzictwo historyczne wielkich naszych poprzedników. Należy się chyba zgodzić, że pełny wymiar i należna ocena zasług, tak w zasięgu spraw polskich jak dla dziejów Kościoła w Polsce oraz Kościoła Powszechnego kardynała Ledóchowskiego czeka jeszcze na pełne przebadanie w świetle dzisiaj dostępnych źródeł i w oparciu o współczesną metodologię badań.

Dalece uzasadnione jest twierdzenie, że wielka postać pozostaje jednak w dużej mierze nie znana. W tej sytuacji podjęty na wystawie temat jest tak aktualny. Zapewne zwiedzającym i zajmującym się powyższą tematyką nasunie się nie jedno pytanie, a może i chęć sięgnięcia do obecnie dostępnych źródeł. Tak się składa, że właśnie kurator wystawy podjął już odnośne kwerendy w archiwach watykańskich. Wypada tylko życzyć – z jednej strony koniecznego wsparcia, a z drugiej – wytrwałości w ich kontynuacji.

Na zakończenie wypada raz jeszcze serdecznie pogratulować organizatorom podjetej inicjatywy, a wszystkim, którzy z takim entuzjazmem doprowadzili wystawę do kształtu w jakim zaraz będziemy mogli ją oglądać, serdecznie podziękować za wykazaną inicjatywę oraz sprawność i kunszt ujęcia, a także cały włożony trud. Łączę serdeczne pozdrowienia z nad tybrzańskich brzegów dla wszystkich zebranych.

o. Hieronim Fokciński

Rektor Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie

Kard. Mieczysław Ledóchowski (WIKIPEDIA)
Katedra gnieźnieńska – miejsce złożenia serca kard. Ledóchowskiego (WIKIPEDIA)
Katedra poznańska – pomnik kard. Ledóchowskiego (WIKIPEDIA)
Ostrów Wielkopolski -pomnik kard. Ledóchowskiego (WIKIPEDIA)

Oprac. Agata Rola-Bruni

Agata Rola-Bruni
Giornalista, appassionata dell'arte e della natura, ricercatrice nel campo di "momenti polacchi" a Roma.

  Con Maria nei Giardini Vaticani. Un percorso culturale e spirituale

  Precedente articolo

  GROBY POLSKIE NA CMENTARZACH RZYMU (o książce)

  Prossimo articolo

  Potrebbe piacerti anche

  More in STORIA

  Commenti

  I commenti sono chiusi.