CONSIGLIATI DA NOI

KSZTAŁCENIE POLONISTYCZNE CUDZOZIEMCÓW

0

Rocznik Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców (KPC), wydawany przez Uniwersytet Łódzki w serii Acta Universitatis Lodziensis, ukazuje się od roku 1987 i jest najstarszym pismem, przedstawiającym problemy nauczania języka polskiego jako obcego (JPJO). Czasopismo jest dostępne online.

W latach 1987-2009 pismo było związane ze Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ, ośrodkiem uniwersyteckim kształcącym – nieprzerwanie od 1952 roku – cudzoziemców z całego świata. Od 2010 roku Redakcja KPC mieści się w Katedrze Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej na Wydziale Filologicznym UŁ. Każdy tom Kształcenia Polonistycznego Cudzoziemców jest recenzowany. Tom z roku 1987, inicjujący serię, nazywamy tomem zerowym, ponieważ z rozmaitych powodów nie został on opatrzony numerem. W czasopiśmie Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców publikowali badacze problemów nauczania kultury polskiej i JPJO z kraju i zagranicy. Wielu z nich to naukowcy rozpoznawani dziś w całym środowisku glottodydaktyki polonistycznej. W kilku rocznikach pisma zostały opublikowane materiały z ważnych konferencji glottodydaktycznych, w innych monografie naukowe, których autorzy podjęli tematy związane z nauczaniem języka polskiego jako obcego, a w kolejnych – zbiory artykułów.

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE INTERNETOWEJ CZASOPISMA>>>

Okładka czasopisma (t. 29/2022)

(arb)

Redazione
Siamo polacchi ma da tantissimi anni viviamo in Italia. Ci unisce la passione per la storia.

  AGNIESZKA BENDER: Tapiserie z wyprawy ślubnej królowej Bony Sforzy d’Aragona

  Precedente articolo

  MARIA RÓŁKOWSKA: Prasa polskojęzyczna we Włoszech jako materiał dydaktyczny w nauczaniu języka polskiego jako obcego i kultury polskiej

  Prossimo articolo

  Potrebbe piacerti anche

  Commenti

  I commenti sono chiusi.