CONSIGLIATI DA NOI

QUART. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego

0

„Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego” powstał w 2006 roku z zamiarem umożliwienia druku prac naukowych pracowników wrocławskiego środowiska historyków sztuki a z czasem także badaczy z innych ośrodków akademickich. W krótkim czasie stał się atrakcyjnym miejscem druku dla specjalistów z całego kraju. Od kilku lat czasopismo rozszerza także krąg autorów o osoby spoza Polski.

Czasopismo ukazuje się w miesiącach: marzec, czerwiec, wrzesień i grudzień. Jego pierwotną wersją jest wersja papierowa. Wersje elektroniczne artykułów (w formacie PDF) są umieszczane na stronie internetowej czasopisma w ciągu ok. miesiąca od ukazania się wersji papierowej. Można z nich korzystać bezpłatnie.

Artykuły w „Quarcie” są publikowane na licencji „CC Uznanie autorstwa / Użycie niekomercyjne / Bez utworów zależnych 2.5 Polska” – CC BY-NC-ND 2.5 PL.

Pomysłodawcą i założycielem czasopisma jest prof. Waldemar Okoń. 

Czasopismo wydawane jest przy wsparciu finansowym Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr.

SPIS ZAWARTOŚCI numerów 1 (1)/2006 – 4 (50)/2018 (oprac. Jakub Zarzycki) POBIERZ PDF>>>

W sumie w 50 numerach czasopisma opublikowano 283 artykuy i rozprawy naukowe, wśród których nie zabrakło prac poświęconych polskim twórcom żyjącym i pracującym w Italii.

Więcej informacji na stronie czasopisma>>>

Oprac. Agata Rola-Bruni

Agata Rola-Bruni
Giornalista, appassionata dell'arte e della natura, ricercatrice nel campo di "momenti polacchi" a Roma.

  M. KAZIMIERCZAK: Michał Tyszkiewicz (1828-1897) – sylwetka wybitnego kolekcjonera antyku

  Precedente articolo

  M. Osip-Pokrywka: LWÓW I ZIEMIA LWOWSKA

  Prossimo articolo

  Potrebbe piacerti anche

  Commenti

  I commenti sono chiusi.