POLACCHI NEL MONDO

Materiały do badań nad Polonią w COLLECTANEA THEOLOGICA

0

Collectanea Theologica (Przegląd Teologiczny) jest naukowym kwartalnikiem teologów polskich, wydawanym przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW). Ważną część czasopisma stanowią biuletyny, m.in. polonijny, który jest cennym źródłem informacji o środowiskach polonijnych na całym świecie. Najnowsze tomy (od 2014 r.) dostępne są na stronie internetowej kwartalnika; wszystkie wcześniejsze na stronie bazhum.muzhp.pl. Artykuły objęte są warunkami licencji Creative Commons CC BY-ND 4.0 Międzynarodowa. Biuletyn ukazuje się w nieregularnych odstępach czasu. Ostatni w tomie 91/3 z 2021 r.

Okładka tomu 92/1 z 2022 r.

HISTORIA CZASOPISMA

Czasopismo zostało założone w 1920 roku we Lwowie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jana Kazimierza pod nazwą „Przegląd Teologiczny”. Od 1931 r. ukazuje się pod przyjętą do dzisiaj łacińską nazwą „Collectanea Theologica”. Periodyk był pierwszym i najbardziej znaczącym czasopismem teologicznym w odrodzonej po zaborach Polsce, utworzonym w celu rozwijania i upowszechniania wiedzy religijnej i teologicznej; w latach 1924-1946 był organem Polskiego Towarzystwa Teologicznego. Systematyczne wydawanie czasopisma przerwała w 1939 roku II wojna światowa. Publikacja czasopisma została wznowiona w 1949 roku. Od tego czasu periodyk ukazuje się systematycznie, redagowany najpierw przez profesorów Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Warszawie, od 1955 roku przez pracowników Akademii Teologii Katolickiej, a od 1999 roku przez pracowników Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

ŹRÓDŁO: Strona internetowa kwartalnika

BIULETYN POLONIJNY – INDEKS TEMATYCZNY ZA LATA:

1972-1985 POBIERZ PDF>>> (od strony 227)

1986-2002 POBIERZ PDF>>> (od strony 210)

2003-2010 POBIERZ PDF>>> (całość)

(arb)

Redazione
Siamo polacchi ma da tantissimi anni viviamo in Italia. Ci unisce la passione per la storia.

  DZWON Z ROVERETO

  Precedente articolo

  L. LAMEŃSKI: Rzymskie wspomnienie Antoniego Madeyskiego. Przyczynek do twórczości artysty

  Prossimo articolo

  Potrebbe piacerti anche

  Commenti

  I commenti sono chiusi.