STORIA

DZWON Z ROVERETO

0

W numerze 46/1937 ASA – ILUSTROWANEGO MAGAZYNU TYGODNIOWEGO ukazał się artykuł pt. “Dzwon z Rovereto”, w którym pokrótce przedstawiono historię dzwonu, który powstał dla upamiętnienia wszystkich poległych w czasie Wielkiej Wojny “bez względu na ich narodowość, religię i przynależność wojskową”. Dzwon, któremu nadano imię MARIA DOLENS (Matka Boleściwa) został odlany z brązu uzyskanego z przetopionych na ten cel armat z czasów I wojny światowej. Ten oryginalny pomnik istnieje do dzisiaj, chociaż od momentu powstania był już dwa razy przetapiany. Co wieczór wybija sto uderzeń, przypominającąc w ten sposób o tragicznych wydarzeniach z przeszłości oraz przestrzegając współczesnych przed koszmarem wojny. Poniżej zamieszczamy artykuł z “ASA” w całości. Szczegółowe informacje o Dzwonie z Rovereto na stronie Fundacji Fondazione Campana dei Caduti>>>

Dzwon MARIA DOLENS w Rovereto (fot. WIKIPEDIA)

DZWON Z ROVERETO

W południowym Tyrolu, wśród wyniosłych Dolomitów, stanął w r. 1925 w miejscowości Rovereto oryginalny pomnik – dzwon wielkich rozmiarów – ku uczczeniu żołnierzy, poległych w Wielkiej Wojnie.

Akt fundacyjny dzwonu przewidywał następujące, szczególnie ważne postanowienia: „Dzwon jest poświęcony wyłącznie tym, którzy padli w Wielkiej Wojnie na polu chwały i to bez względu na ich narodowość, religję i przynależność wojskową. Dla nich tylko rozlegać się będą dźwięki tego dzwonu. Nie wolno go używać w innych – choćby bardzo doniosłych okolicznościach, któreby nie były ściśle związane z pamięcią o bohaterach Wielkiej Wojny”. Te postanowienia są zarazem sformułowaniem pragnień twórcy dzwonu, księdza Rossaro. Jako kapelan wojskowy przebył on na froncie całą wojnę i pod wpływem strasznych przeżyć powziął myśl stworzenia oryginalnego pomnika w postaci dzwonu na wyniosłej wieży, któryby codziennie dzwonił ku czci bohaterskich żołnierzy wszystkich narodowości i uprzytamniał żyjącym ogrom ich poświęcenia.

Zawieszony na prowizorycznym rusztowaniu, wokół którego ustawiono kilka armat z czasów wojny światowej wydzwania ów dzwon codziennie wieczorną porą 100 uderzeń. W dniu rocznicy zakończenia Wielkiej Wojny odbywa się uroczystość, poświęcona co roku kolejno żołnierzom jednego z 18 narodów, które brały udział w największej w dziejach świata epopei wojennej. Wówczas do Rovereto przybywa delegacja z danego państwa i jej wówczas oddaje się specjalne honory. W przyszłości dzwon zawiśnie na wieży, której wielkość projektuje się na 150 mtr. Na jej szczycie znajdzie pomieszczenie radjowa stacja nadawcza, której fale roznosić będą na świat cały doniosły głos przestrogi dzwonu z Rovereto.

[podpisał] J.L.

AS – ILUSTROWANY MAGAZYN TYGODNIOWY nr 46 z 14 listopada 1937 r.

(arb)

Redazione
Siamo polacchi ma da tantissimi anni viviamo in Italia. Ci unisce la passione per la storia.

  ANTONI MADEYSKI – “ambasador” polskości w Rzymie

  Precedente articolo

  Materiały do badań nad Polonią w COLLECTANEA THEOLOGICA

  Prossimo articolo

  Potrebbe piacerti anche

  More in STORIA

  Commenti

  I commenti sono chiusi.