STORIA

O spuściźnie Antoniego Madeyskiego w Muzeum Narodowym w Warszawie

0

Antoni Franciszek Mieczysław Madeyski, rzeźbiarz, medalier, malarz, kolekcjoner, urodził się 16 października 1862 roku w Fośni Wielkiej na Wołyniu, zmarł 2 lutego 1939 w Rzymie, gdzie przebywał z przerwami od 1898 r. Zgodnie z własną wolą, Madeyski pochowany został na cmentarzu Campo Verano, w grobowcu artystów polskich, w którym spoczywa do dziś razem z Aleksandrem Gierymskim, Wiktorem Brodzkim i Jadwigą Bohdanowicz. W biogramie zamieszczonym w Słowniku Artystów Polskich (SAP) znajdują się informacje o spuściźnie artysty, uzyskane m.in. od jego spadkobierców zamieszkałych w Warszawie: Zbigniewa Zalewskiego i Ireny Fabiani-Madeyskiej.

Pamiątki rodzinne A. Madeyskiego w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie (MNW). Fot. Agata Rola-Bruni

„Po śmierci rzeźbiarza wszystkie jego prace, korespondencję oraz zbiory kolekcjonerskie, znajdujące się w rzymskiej pracowni, złożono w składzie meblowym; dopiero w 1963 z pomocą stacji naukowej PAN w Rzymie cały depozyt spisano, sprowadzono do Polski i rozdzielono pomiędzy spadkobierców i MNW.” (SAP)

Spuścizna Madeyskiego znajdująca się w Muzeum Narodowym w Warszawie obejmuje przede wszystkim: materiały warsztatowe artysty, korespondencję z instytucjami, osobami prywatnymi i rodziną, zdjęcia rodzinne. W osobnej teczce znajdują się wszystkie dokumenty związane z Aleksandrem Gierymskim (m.in. rachunki za pobyt i leczenie Gierymskiego w szpitalu psychiatrycznym oraz za pogrzeb, inwentarz dzieł Gierymskiego pozostałych po śmierci artysty w jego pracowni, korespondencja ze spadkobiercami Gierymskiego – siostrzeńcami Stanisławem i Marią Kuczborskimi itd.). Z tych materiałów skorzystała Krystyna Znojewska-Prokop, pisząc artykuł Antoni Madeyski i Aleksander Gierymski – historia przyjaźni. Spuścizna Madeyskiego przekazana do MNW w 1963 roku została powiększona o zakupy poczynione przez MNW w późniejszym latach.

Teczka z materiałami dot. Aleksandra Gierymskiego
Pudełka z korespondencją
Pudełko z korespondencją
Pudełko z korespondencją
Pudełko z korespondencją
Na kopercie adres A. Madeyskiego przy via Flaminia 26
Na kopercie adres A. Madeyskiego przy via dei Polacchi 22 (hospicjum przy kościele polskim w Rzymie)
Koperta z adresem A. Madeyskiego przy vie delle Botteghe Oscure 15 (kościół polski w Rzymie)
Koperta z adresem A. Madeyskiego przy via Belsiana 1
Albumy z materiałami warsztatowymi A. Madeyskiego
Materiały warsztatowe A. Madeyskiego
Materiały warsztatowe A. Madeyskiego
Kolekcja pocztówek A. Madeyskiego
Zdjęcia rodzinne A. Madeyskiego
Pamiątki rodzinne A. Madeyskiego
Zdjęcia A. Madeyskiego
Zbiór różnych materiałów A. Madeyskiego

W albumie pt. „Światłoczułe. Kolekcje fotografii w Muzeum Narodowym w Warszawie. Wystawa w 170-lecie ogłoszenia wynalazku fotografii” (Wyd. MNW, s. 219) znajdujemy opis kolekcji zdjęć A. Madeyskiego.

Okładka albumu

Kolekcja Antoniego Madeyskiego (wybór) s. 219

„(…) Dzieła własne A. Madeyskiego, kolekcja oraz dokumenty i korespondencja pozostałe po śmierci artysty w jego rzymskiej pracowni, złożone przez spadkobierców w 1939 r. w magazynie firmy meblowej „Stein” w Rzymie, w 1963 r. przekazane zostały w depozyt do Muzeum Narodowego w warszawie. Zbiór fotografii znajdujący się w spuściźnie po Madeyskim obejmuje kilkaset odbitek. Największy zespół stanowią reprodukcje dzieł sztuki z muzeów Włoch i Francji (głównie wizerunki rzeźby antycznej i nowożytnej włoskiej z okresu renesansu i baroku, ale także francuskiej i włoskiej rzeźby XIX w.) oraz widoki zabytkowej architektury Półwyspu Apenińskiego i Sycylii. W zbiorze reprezentowani są znani fotografowie działający we Włoszech w 2. poł. XIX w.: Paolo Salviati z Wenecji, Paolo Lombardi ze Sieny, Alfred Noack z Genui, Giorgio Sommer z Neapolu, Giovanni Crupi z Taorminy, Giuseppe Incorpora z Palermo, oraz firmy wydawniczo-fotograficzne: Brogi i Alinari z Florencji, Anderson z Rzymu. Kolekcję uzupełniają zdjęcia artysty przy pracy oraz kilkadziesiąt fotografii dzieł własnych Madeyskiego. W zbiorze zachowały się także fotograficzne portrety Adama Mickiewicza oraz Jana Matejki, które Madeyski wykorzystywał, tworząć rzeźbiarskie wizerunki tych postaci.” (podpisane AM)

Wiele materiałów pozostawionych przez Antoniego Madeyskiego znalazło się w posiadaniu spadkobierców, wśród nich twórczość pisarska artysty.

„Wiele prób lierackich M. zachowało się w rękopisach (wł. Z. Zalewski, Warszawa). Są to wiersze, nowele, wspomnienia oraz przekłady. Pomimo zabiegów autora nie doczekały się one druku. Opublikowany został natomiast szkic Artyści polscy w Rzymie (Sztuki Piękne, VI, 1930, s. 1-19), zawierający wiele interesujących informacji o rzeźbiarzach pol. czynnych w Rzymie u progu XX w.„ (SAP)

Uwaga Piotra Szuberta – autora biogramu Antoniego Madeyskiego w Słowniku Artystów Polskich pozostaje nadal aktualna: „Materiały archiwalne pozostałe po M. wymagają głębszych studiów. Znalazły w nich udokumentowanie głębokie związki rzeźbiarza z losami wielu wybitnych Polaków działających w kraju i za granicą; utrzymywał m.in. bliskie kontakty ze Sławomirem Celińskim, Alfredem Wysockim, Feliksem Koperą, Janem szczepkowskim, Józefem Pankiewiczem, Józefem Gosławskim.” (SAP)

Serdecznie dziękuję Kustoszom Muzeum Narodowego w Warszawie – Paniom Renacie Higersberger oraz Annie Masłowskiej za okazaną pomoc.

Opracowanie i zdjęcia Agata Rola-Bruni

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

L. LAMEŃSKI: Rzymskie wspomnienie Antoniego Madeyskiego. Przyczynek do twórczości artysty>>>

ANTONI MADEYSKI – “ambasador” polskości w Rzymie>>>

Groby artystów polskich na cmentarzu Campo Verano w Rzymie>>>

Agata Rola-Bruni
Giornalista, appassionata dell'arte e della natura, ricercatrice nel campo di "momenti polacchi" a Roma.

  CANALETTO. MALARZ WARSZAWY (książka edukacyjna)

  Precedente articolo

  JERZY MIZIOŁEK: Il Conte Potocki e l’Italia

  Prossimo articolo

  Potrebbe piacerti anche

  More in STORIA

  Commenti

  I commenti sono chiusi.