SOCIETÀ

2 maja Dzień Polonii i Polaków za Granicą /2 maggio si celebra la giornata dei polacchi all’estero. Ecco quanti sono i polacchi nel mondo e in Italia

0

2 maja – Dzień Polonii i Polaków za granicą. Ilu Polaków mieszka za granicą? Ilu mieszka we Włoszech?

2 maggio – la Giornata dei polacchi all’estero. Quanti polacchi vivono e all’estero? Quanti polacchi vivono in Italia?

2 maja jest dniem szczególnym dla Polaków za granicą. Od 2002 roku jest bowiem święto  państwowe. Dzień Polonii i Polaków za granicą został ustanowiony przez Sejm RP z inicjatywy Senatu RP. W ten sposób uhonorowano osoby żyjące poza granicami Polski, które zabiegały o polską niepodległość oraz wyrażały swoje przywiązanie do Rzeczypospolitej.

Il 2 maggio è un giorno molto speciale per i polacchi all’estero. Dal 2002 viene celebrato come la Giornata dei polacchi all’estero (Dzień Polonii i Polaków za Granicą). La festività è stata istituita dal Sejm polacco su iniziativa del Senato polacco per onorare le persone che vivono all’estero e che hanno lottato per l’indipendenza polacca e per mantenere i legami delle comunità polacche con la Polonia. 

2 maja jest również Świętem Polskiej Flagi – Il 2 maggio è ANCHE la Giornata della Bandiera polacca. Più informazioni

Ilu Polaków mieszka za granicą? Quanti polacchi vivono all’estero?

“Liczebność Polonii i Polaków za granicą na świecie jest różnie oceniana. Wynika to ze stosowania różnych kryteriów, takich jak urodzenie w Polsce, pochodzenie wieloetniczne, znajomość języka polskiego, a nawet deklarowana świadomość pochodzenia. W niektórych państwach prowadzone są spisy ludności, w innych przeprowadzane tylko ogólne szacunki, co także zmniejsza porównywalność danych. Ocenia się, że poza Polską żyje 18-20 milionów Polaków i osób polskiego pochodzenia. Jedna trzecia z tej grupy to Polacy urodzeni i ukształtowani w Polsce, reszta to osoby polskiego pochodzenia o różnym stopniu i więzi z polskością. Polonia i Polacy za granicą plasują się na szóstym miejscu w świecie pod względem liczebności w stosunku do ludności kraju ojczystego” – czytamy w oficjalnym serwisie polskiego rządu gov.pl.

“Il numero polacchi nel mondo è valutato in modo diverso. Ciò è dovuto all’applicazione di vari criteri, come la nascita in Polonia, l’origine multietnica, la conoscenza della lingua polacca e anche senso di appartenenza alla comunità polacca. In alcuni paesi si fanno censimenti della popolazione, mentre in altri si fanno solo stime generali, il che riduce anche la comparabilità dei dati. Si stima che 18-20 milioni di polacchi e persone di origine polacca vivono fuori dalla Polonia. Un terzo di questo gruppo sono polacchi nati e formati in Polonia, il resto sono persone di origine polacca con vari gradi e legami con la Polonia. La diaspora polacca e i polacchi all’estero sono al sesto posto nel mondo in termini di numero rispetto alla popolazione del loro paese d’origine” ‘ leggiamo sul il sito ufficiale del governo polacco gov.pl.

Ilu Polaków mieszka we Włoszech? Quanti polacchi vivono in Italia?

Według stanu na 1 stycznia 2021 r. (dane uwzględniają wyniki Spisu Powszechnego Ludności – i danych ISTAT) Włochy zamieszkuje 77 779 obywateli polskich. Stanowią oni 1,5 procenta wszystkich cudzoziemców mieszkających we Włoszech, których liczba wynosi 5 171 894 (dane za portalem Tuttitalia.it – przewodnikia po gminach, prowincjach i regionach Włoch).

Najwięcej osób polskiej narodowości mieszka w regionach: Lacjum (16 049), Emilia Romania (9 891), Lombardia (7735), Toskania (6 934) i Kampania (6910).

Według danych na dzień 1 stycznia 2021 roku ponad 58 tysięcy spośród blisko 78 tys. obywateli polskich stanowią kobiety.  

Al 1° gennaio 2021 (i dati tengono conto dei risultati del Censimento della popolazione – e dei dati ISTAT) l’Italia era abitata da 77.779 cittadini polacchi. Rappresentavano l’1,5 per cento di tutti gli stranieri che vivono in Italia, il cui numero era di 5.171.894 (dati riportati dal portale Tuttitalia.it – guida ai comuni, province e regioni d’Italia).

La maggior parte delle persone di nazionalità polacca vive nella regione Lazio (16.049), Emilia Romagna (9.891), Lombardia (7735), Toscana (6.934) e Campania (6910).

Oltre 58 mila dei quasi 78 mila polacchi in Italia sono donne.  

Poniżej bardziej szczegółowe dane dotyczące liczby obywateli polskich mieszkających we Włoszech (przedruk za TuttaItalia.it).

Danuta Wojtaszczyk
Nata a Gdynia nel 1977, è una giornalista polacca naturalizzata italiana, attiva da quasi 20 anni nella direzione di giornali polacchi all'estero. Attualmente è caporedattore di uno dei più grandi giornali per i polacchi all'estero, PolskiObserwator.de, pubblicato da New European Media Ltd. Esperta di SEO e marketing, ha lavorato come giornalista e caporedattore per Nasz Świat, un bisettimanale rivolto ai polacchi in Italia, edito inizialmente da Stranieri in Italia Ltd. e successivamente da MyOwnMedia Ltd dal 2006 al 2021. Impegnata dal 2001 nella promozione della cultura e storia polacca in Italia, per il suo impegno in questo ambito ha ricevuto riconoscimenti importanti: Medaglia Pro Memoria (2009), Medaglia Pro Patria (2015) e la Croce di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica di Polonia (2015). Proprietaria del blog PoloniainItalia (polacchiinitalia.it).

  ROK 1920: Niepodległa Polska po raz pierwszy na Biennale w Wenecji!

  Precedente articolo

  Rzym: “Polacy na wygnaniu do Królowej Korony Polskiej”

  Prossimo articolo

  Potrebbe piacerti anche

  More in SOCIETÀ

  Commenti

  I commenti sono chiusi.