STORIA

A. SKRZYPIETZ: Utworzenie dworu Marii Klementyny Sobieskiej w Rzymie i spory o jego finansowanie

0

Artykuł Aleksandry Skrzypietz pt. „Utworzenie dworu Marii Klementyny Sobieskiej w Rzymie i spory o jego finansowanie” ukazał się na licencji Creative Commons w numerze 39 (4/2022) czasopisma Perspektywy Kultury. Poniżej zamieszczamy jego streszczenie oraz całość do pobrania w formacie PDF.

STRESZCZENIE

Maria Klementyna Sobieska po poważnych perturbacjach i ucieczce z cesar­skiego więzienia poślubiła Jakuba Stuarta i zamieszkała w Rzymie. Natych­miast dostała się w wir walk toczących się w zajadle rywalizującym środo­wisku jakobitów. Główne fakcje tworzyli faworyci królewscy James Murray i John Hay oraz ich wróg John Erskine, diuk Mar. Maria Klementyna – zapewne za namową faworytów – została pozbawiona dam do towarzystwa, którymi powinny być małżonki arystokratów, niechętnie postrzegane przez Stuarta. Tymczasem Sobieska bez entuzjazmu powitała w swoim apartamen­cie Marjorie Hay. Wkrótce stało się jasne, że królowa współpracuje z gro­nem niechętnym faworytom, domagając się uwagi małżonka, a może nawet dostępu do jego politycznej korespondencji i kontaktów z jakobitami. Gdy Stuart powierzył opiekę nad starszym synem Jamesowi Murrayowi, pozba­wiając królową jedynego poważnego obowiązku i ograniczając jej kontakty z synem, Maria Klementyna opuściła pałac i schroniła się w klasztorze. Wsku­tek pośrednictwa i nacisku dworów europejskich powróciła do męża, którego otoczenie opuścili John i Marjorie Hayowie. Królowa zdołała wywalczyć nie­zależność, a mąż stworzył dla niej odrębny dwór. Nieporozumienia dotyczyły także finansowania otoczenia Sobieskiej, a kilka zachowanych rachunków pozwala wskazać, na co ona sama przeznaczała swoje pieniądze.

CZYTAJ ARTYKUŁ W PDF>>>

Okładka czasopisma nr 39 (4/2022), którego tematem przewodnim jest “Dwór królowej w średniowieczu i w epoce nowożytnej – ludzie, relacje, wpływy”

(arb)

Redazione
Siamo polacchi ma da tantissimi anni viviamo in Italia. Ci unisce la passione per la storia.

  ITALICA WRATISLAVIENSIA online

  Precedente articolo

  Włochy: W Suio (Castelforte) zostanie odsłonięta tablica poświęcona pamięci poległych polskich żołnierzy

  Prossimo articolo

  Potrebbe piacerti anche

  More in STORIA

  Commenti

  I commenti sono chiusi.