STORIA

2 KORPUS POLSKI: Działalność kapelanów wojskowych wśród żołnierzy różnych wyznań

0

W 2 Korpusie Polskim służyli żołnierze różnych wyznań. Najliczniejszą grupę stanowili katolicy, byli również greko-katolicy, prawosławni, protestanci i wyznawcy judaizmu. Wszyscy posiadali swoich kapelanów, którzy oprócz działalności duszpasterskiej spełniali wiele innych zadań, dzieląc ze swoimi podopiecznymi trudny żołnierski los. 

Poniżej zamieszczamy link do artykułu w języku włoskim pt. L’attività dei cappellani militari nell’Armata polacca creata in Unione Sovietica, che combatte in Italia negli anni 1944’1945. Autor publikacji – o. Hieronim Fokciński SJ – wyjaśnia we wstępie iż: „Il presente studio è dedicato all’attività pastorale svolta dai cappellani militari delle diverse confessioni religiose all’interno dell’Armata polacca creata in Unione Sovietica ed entrata in Italia come Secondo Corpo d’Armata polacco. Tale attività fu destinata principalmente alle formazioni militari, ma anche alla popolazione civile dei territori in cui le unità militari soggiornarono; riguardò inoltre diversi aspetti: spirituale, etico-morale, patriottico, pedagogico’educativo e psicologico”.

Pobież artykuł w formacie PDF

http://www.poloniaeuropae.it/pdf/Fokcinski_Cappellani-militari.pdf

Prezentujemy również kilka wycinków z polskiej prasy żołnierskiej, informujących o działalności kapelanów różnych wyznań.

PARADA nr 25(44)/1944

Kapłani w mundurach

Na zdjęciu katolicki Biskup Polowy ks. Józef Gawlina

„Niektórzy kapłani poszli z nami na żołnierski trud poza Krajem. I oni przedzierali się przez strzeżone granice, przez obce ziemie, aż doszli i stanęli w szeregach. Byli zawsze mile, z utęsknieniem witani przez polskich żołnierzy. Nieśli im pociechę religijną w ojczystym języku, tak niezbędną ludziom na obczyźnie. (…)

We Włoszech legło na polu chwały dwóch [katolickich] kapłanów, rannych jest siedmiu. Pod Cassino oddał życie Karmelita o. August Huczyński, rażony pociskiem. W innej bitwie zabity został ks. Stanisław Piotr Targosz, magister św. teologii. Ks. Lisowski, ciężko ranny w szczękę dolna i język, dotychczas jeszcze nie odzyskał mowy.”

PARADA nr 5(49)/1945

Uroczystość Jordanu

„W wojsku polskim we Włoszech i w odziałach znajdujących się chwilowo w Palestynie i Egipcie, jest spora grupa żołnierzy wyznania prawosławnego. Pochodzą z polskich kresów wschodniach, z okolic Białegostoku, Polesia, Wołynia. Odbyli daleką drogę do Wojska Polskiego, by bić się pod własnymi, w całym tego słowa znaczeniu sztandarami, o wolną, całą i niepodległą Polskę, o swe ziemie ojczyste. Żołnierze ci reprezentują zdrowy, mocny typ Polaka kresowego.

Dnia 18 stycznia 1945 roku w tradycyjnym dniu święta Jordanu odbyło się w Jerozolimie uroczyste nabożeństwo, w kościele św. Marii Magdaleny, a następnie w Jeryho – święcenie wód Jordanu. Na uroczystości te przybyli żołnierze z różnych stron. Wielu z nich, to weterani spod Cassino. Wyleczyli się z ran i chcą jaknajszybciej wracać do swych jednostek.

Po nabożeństwie odprawionym przez szefa duszpasterstwa autokefalicznego polskiego kościoła prawosławnego ks. kanonika Wsiewołoda Jeskowa w asyście o. Serafina, samochody zawiozły żołnierzy do Jeryho, gdzie odbyła się właściwa uroczystość święcenia Jordanu. Patriotyczne kazanie o przywiązaniu do Matki-Polski wygłosił ks. kanonik Jeskow, po czym żołnierze odśpiewali «Boże coś Polskę».”

PARADA nr 4(74)/1946

„Na Śr. Wschód przybył ostatnio z Londynu biskup kościoła prawosławnego Polskich Sił Zbrojnych J.E.ks. Sawa. Przed wojną J.E. ks. Sawa był biskupem diecezji Grodno i Nowogródek. W czasie swojego pobytu w Kairze wysoki Dostojnik złożył wizytę Patriarsze prawosławnemu Egiptu Christoforosowi. Następnie J.E. biskup Sawa odwiedził ośrodki wojska polskiego i ludności cywilnej na Środkowym Wschodzie. Po wizytacji oddziałów wojskowych w Egipcie udał się do Palestyny i Libanu.

J. E. biskup Sawa, uczestniczył niedawno w ceremonji chrztu syna króla jugosłowiańskiego Piotra II.”

Zdjęcia:

 1. Po odprawieniu nabożeństwa w jednym z obozów Polskich Sił Zbrojnych na Śr. W., J. E. biskup Sawa w towarzystwie Dowódcy Jedn. Wojska na Śr. Wsch. gen. bryg. J. Wiatra i żołnierzy wyznania prawosławnego.
 2. J.E. biskup Sawa w towarzystwie Patriarchy prawosławnego Egiptu Christoforosa przed katedrą parwosławną w Kairze.

PARADA nr 9(79)/1946

NACZELNY KAPELAN EWANGELICKI W 2 KORPUSIE

Naczelny Kapelan Ewangelicki ks. Dr. Andrzej Wantuła w towarzystwie Szefa Duszpasterstwa Ewangelickiego 2 Korpusu Ks. Wł. Fierli w czasie wizytacji.

„Naczelny Kapelan Ewangelicki W. P. ks. dr. Andrzej Wantuła przybył ostatnio z Londynu na teren Włoch, gdzie wizytował żołnierzy-ewangelików 2 Korpusu w róznych garnizonach. Pierwsze nabożeństwo ks. dr. Wantuła odprawił w Ankonie, w ewangelickim kościele garnizonowym, tam też serdecznym przemówieniem powitał licznie przybyłych żołnierzy.”

PARADA nr 92/1946

CMENTARZ OSTATNIEJ BITWY

Zdjęcia:

 1. W poświęceniu cmentarza w Bolonii wzięło udział duchowieństwo wszystkich wyznań. Na zdjęciu kapelan ewangelicki.
 2. Modlitwa za spokój dusz żołnierzy wyznania mojżeszowego.

Oprac. Agata Rola-Bruni

Agata Rola-Bruni
Giornalista, appassionata dell'arte e della natura, ricercatrice nel campo di "momenti polacchi" a Roma.

  Wspomnienia Ewy Sałkiewicz-Munnerlyn – chargé d’affaires Ambasady RP przy Stolicy Apostolskiej

  Precedente articolo

  PRYMAS POLSKI KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI O POWSTANIU STYCZNIOWYM

  Prossimo articolo

  Potrebbe piacerti anche

  More in STORIA

  Commenti

  I commenti sono chiusi.