CONSIGLIATI DA NOI

Italiano vero. Leksyka włoska w polszczyźnie XXI wieku

0

Książka pt. Italiano vero. Leksyka włoska w polszczyźnie XXI wieku autorstwa Joanny Ciesielki i Łukasza Jana Berezowskiego została wydana w 2023 roku przez Wydawnicto Uniwersytetu Łódzkiego. Poświęcona jest zapożyczeniom z języka i kultury włoskiej pojawiającym się w polszczyźnie ostatnich dekad. Poniżej zamieszczamy informacje o publikacji ze strony Wydawnictwa.

O książce

Italiano vero. Leksyka włoska w polszczyźnie XXI wieku […] jest obszerną pracą naukową […] poświęconą zapożyczeniom z języka i kultury włoskiej pojawiającym się na różnych poziomach – łącznie z popularnym i niekontrolowanym – w polszczyźnie ostatnich dekad. Jest to zjawisko, z którym stykamy się w literaturze, środkach masowego przekazu, podczas robienia zakupów czy wizyty w kawiarni. Autorzy wzięli więc na warsztat zjawisko częste i znaczące zarówno z perspektywy funkcjonowania społecznego, jak i na płaszczyźnie kulturowej. Dokładne porównanie z kilkoma wcześniejszymi publikacjami o podobnym profilu – przedstawione w części teoretycznej opracowania – dowodzi wyraźnie, że jest to monografia nowatorska zarówno pod względem doboru materiału, wcześniej niezarejestrowanego, jak i sposobu jego ujęcia.

Z recenzji prof. dr. hab. Piotra Salwy

Mimo licznych prac na temat italianizmów w języku polskim, brakuje wśród nich opracowania tak wszechstronnego, jak prezentowana publikacja. Autorzy podsumowują dotychczasowe badania w tym zakresie, uwzględniając opracowania nie tylko leksykograficzne, lecz także z socjolingwistyki, etnolingwistyki, stylistyki, kultury języka, glottodydaktyki oraz ze studiów nad dwujęzycznością […]. Na tle dostępnej literatury przedmiotu książka stanowi wyjątkowe, bo całościowe ujęcie na temat wpływów języka włoskiego na polszczyznę – nie ma w nim braków, nie ma też powtórzeń. […] W dobie dużego oddziaływania szeroko rozumianej „włoskości” na życie codzienne w Polsce, ale również w innych krajach publikacja jest więc ze wszech miar potrzebna na polskim rynku wydawniczym.

Z recenzji dr hab. Elżbiety Wierzbickiej-Piotrowskiej, prof. UW

WIĘCEJ INFORMACJI (w tym fragment książki) NA: www.wydawnictwo.uni.lodz.pl

Okładka książki
Redazione
Siamo polacchi ma da tantissimi anni viviamo in Italia. Ci unisce la passione per la storia.

  RZYM: Epitafium upamiętniające Bernarda Scultetiego – protektora i przyjaciela Mikołaja Kopernika

  Precedente articolo

  MAREK MELNYK: Ukraińcy i Polacy. Pojednani Ewangelią

  Prossimo articolo

  Potrebbe piacerti anche

  Commenti

  I commenti sono chiusi.