CONSIGLIATI DA NOI

Polacy we Włoszech: Kto jest kim (zeszyt I)

0

Wydany w 2005 roku słownik “Polacy we Włoszech: Kto jest kim” (zeszyt I) jest jeszcze w sprzedaży w księgarni internetowej www.oficynamjk.com.pl (również jako e-book)

PONIŻEJ ZAMIESZCZAMY FRAGMENTY WSTĘPU DO SŁOWNIKA

Jednym z podstawowych założeń działalności powstałego w 1996 roku Związku Polaków we Włoszech było zorientowanie się w geografii środowisk polonijnych, zarówno w odniesieniu do istniejących struktur organizacyjnych jak i przekroju zawodowego i osiągnięć ich członków. Zadanie to powierzono powołanym w ramach Związku dwóm komisjom: Kultury i Nauki (koordynator: ks. Hieronim Fokciński, SI) oraz Historycznej i Tradycji Polskich we Włoszech (koordynator: Stanisław A. Morawski)

(…) opracowano szczegółowy kwestionariusz i rozesłano go, na uzyskane z różnych źródeł i przy różnych okazjach adresy, kilkuset osobom polskiego pochodzenia, zamieszkałym i czynnym zawodowo we Włoszech.

Nadesłane biogramy, po weryfikacji, wprowadzeniu uzupełnień (wymagających często wielokrotnych konsultacji pisemnych lub telefonicznych) i opracowaniu redakcyjnym, zostały przesłane do autoryzacji, a ewentualne poprawki uwzględnione.

Wszystkie powyższe prace, począwszy od wysyłki kwestionariuszy, a skończywszy na ostatecznej redakcji biogramów zostały wykonane przez współpracowników (…) Fundacji Rzymskiej im. J. S. Umiastowskiej, która zapewniła jednocześnie zaplecze organizacyjne i techniczne. Korzystano również z pomocy merytorycznej ks. Hieronima Fokcińskiego, który służył radą w kwestiach metodologicznych i przeglądał kilkakrotnie zebrane materiały, zgłaszając cenne uwagi.

***

Niniejszy I zeszyt słownika biograficznego Polacy we Włoszech: Kto jest Kim zawiera 88 biogramów osób żyjących w chwili opracowywania materiału. Są to wyłącznie osoby świeckie; nie uwzględniono w nim osób duchownych, gdyż w 2002 roku ukazał się, wydany przez Zakład Biografistyki Polonijnej w Paryżu, słownik biograficzny W służbie Bogu i światu obejmujący ponad setkę biogramów księży i zakonnic przebywających obecnie we Włoszech.

Nazwiska figurujące  w tomie stanowią zbiór siłą rzeczy przypadkowy i nie są reprezentacyjne dla Polonii włoskiej w całości. Umieszczono w nim po prostu bigramy tych osób, które wypełniły przesłany kwestionariusz. Wielu adresatów, z takich czy innych względów, nie odpowiedziało. Wszelkie statystyki oparte na posiadanym materiale byłyby więc zawodne. Można tylko jako ciekawostkę podać, że na ogólną liczbę 88 osób 62% stanowią kobiety, a 38% mężczyźni. Najwięcej odpowiedzi wpłynęło z Lacjum (33%), Toskanii (17%) i Lombardii (11%), czyli łącznie z tych trzech regionów – 61%. Wśród odpowiadających najwięcej jest filologów różnych specjalizacji (19%), muzyków (16%), artystów (malarzy, rzeźbiarzy, plastyków, grafików) (16%) i lekarzy (9%). Najliczniejsza grupa ankietowanych przyjechała do Włoch w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia (38%).

Fundacja Rzymska im. J.S. Umiastowskiej zamierza kontynuować zapoczątkowaną przez Związek Polaków we Włoszech akcję, w nadziei, że ukazanie się niniejszej publikacji ułatwi zbieranie materiałów do dalszych zeszytów słownika biograficznego Polacy we Włoszech.

[Podpisane] Zarząd Fundacji

Okładka książki

Agata Rola-Bruni
Giornalista, appassionata dell'arte e della natura, ricercatrice nel campo di "momenti polacchi" a Roma.

  Ewa Bekier: NIEZAPOMNIANY DUSZPASTERZ. WSPOMNIENIE O OJCU TOMASZU ROSTWOROWSKIM (1904-1974)

  Precedente articolo

  STARE DRUKI O SZTUCE W STACJI NAUKOWEJ PAN W RZYMIE/ LIBRI ANTICHI E RARI SULL’ARTE DELL’ACCADEMIA POLACCA DI ROMA

  Prossimo articolo

  Potrebbe piacerti anche

  Commenti

  I commenti sono chiusi.