CONSIGLIATI DA NOI

Szkolnictwo polskie w Rzymie 1942-2010 (o książce)

0

Książka Ewy Włoch pt. „Szkolnictwo polskie w Rzymie 1942-2010” ukazała się w 2020 roku (druk w Polsce), jej wydanie zostało sfinansowane z funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

FRAGMENTY RECENZJI ZAMIESZCZONE NA OKŁADCE KSIĄŻKI

„Podstawowym walorem pracy jest objęcie badaniami ośrodka edukacyjnego, który praktycznie nie funkcjonował do tej pory w literaturze przedmiotu. Informacje o nim są szczątkowe, a niekiedy nawet wprowadzające w błąd. Za duży sukces Autorki można uznać, że przedzierając się przez czasami rozproszone materiały źródłowe (mimo niewielkiej odległości czasowej opisywanych wydarzeń) udało się Jej stworzyć w miarę kompletny i spójny obraz dziejów szkolnictwa polskiego w Rzymie.”

Dr hab. Maria Stinia, prof. UJ

„Zaletą tej pracy jest przejrzysta i przemyślana struktura (układ chronologiczno-problemowy), która pokazuje zmiany zachodzące w organizacji możliwości zdobywania wiedzy przez grupę Polaków, różniącą się składem społecznym – jeśli tuż po wojnie są to byli żołnierze, dzieci z małżeństw mieszanych, to w latach następnych mamy do czynienia z migracją ekonomiczną i dziećmi pracowników zatrudnionych w placówkach dyplomatycznych. (…)

Autorka posiada ogromną wiedzę o funkcjonowaniu szkolnictwa dla Polonii we Włoszech, a znajomość tych spraw w kraju jest mała. Ten trud wyłuskania pereł z róznorodnych materiałów, jaki wykonała Autorka zasługuje na docenienie.”

Dr hab. Grażyna Pańko, prof. UWR

Obszerna recenzja książki Ewy Włoch autorstwa Barbary Techmańskiej ukazała się na łamach pisma Rozprawy z Dziejów Oświaty (T. LVIII/2021) POBIERZ PDF→

ROZDZIAŁY KSIĄŻKI

Rozdział 1. Pierwsze lata szkolnictwa polskiego w Rzymie (1942-1946)

Rozdział 2. Instytut im. Mikołaja Kopernika w latach 1946-1947

Rozdział 3. Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Polskiego Związku Rodziców i innych instytucji polskich w Rzymie w latach 1948-1966

Rozdział 4. Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie PRL (1973-1989) i Ambasadzie RP w Rzymie (1990-1998)

Rozdział 5. Zespół Szkół Ogólnokształcących przy Ambasadzie RP w Rzymie w latach 1998-2010

Rozdział 6. Zmiana polityki państwa w sprawie kształcenia dzieci polskich za granicą i jej konsekwencje dla polskiego szkolnictwa w Rzymie (2008-2010)

6.1. Szkolny Punkt Konsultacyjny

6.2. Katolicka Szkoła Podstawowa w Rzymie (2009-2010)

O szkolnictwie polskim w Rzymie Ewa Włoch pisze również w artykule pt. “Wiara i polskość”. Powstanie i pierwsze lata działalności szkoły polskiej w Rzymie w czasie drugiej wojny światowej. Artykuł ukazał się na łamach Roczników Teologicznych (T. LXII, zeszyt 11/2015) i został udostępniony na licencji CC-Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe. POBIERZ PDF→

O AUTORCE

Dr Ewa Włoch, historyczka, wieloletnia nauczycielka polskich szkół w kraju i za granicą. W latach 1995-2008 kierowała Punktem Konsultacyjnym, a następnie Zespołem Szkół Ogólnokształcących im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w Rzymie. Obecnie pracuje na Zamku Królewskim w Warszawie.

Oprac. Agata Rola-Bruni

Agata Rola-Bruni
Giornalista, appassionata dell'arte e della natura, ricercatrice nel campo di "momenti polacchi" a Roma.

  Polacy we Włoszech : Kto jest kim (zeszyt II)

  Precedente articolo

  ANDREA BUSIRI VICI: I Poniatowski e Roma

  Prossimo articolo

  Potrebbe piacerti anche

  Commenti

  I commenti sono chiusi.