CULTURA

Wiersz o polskim kościele pw. św. Stanisława B.M. w Rzymie

0

Październik dla polskiego Kościoła i Hospicjum św. Stanisława B.M. w Rzymie jest miesiącem wyjątkowym – przypadają w tym czasie aż trzy niezwykle ważne dla tej instytucji rocznice. Wymieniając w kolejności chronologicznej są to: fundacja na mocy bulli papieża Grzegorza XIII z dnia 15 X 1578 roku, konsekracja kościoła dokonana przez bp krakowskiego kard. Jerzego Radziwiłła w dniu 13 X 1591 roku oraz wybór na Stolicę Piotrową Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego Kard. Karola Wojtyły – Protektora Kościoła i Hospicjum św. Stanisława B.M. Tę datę – 16 X 1978 roku – wszyscy dobrze pamiętamy.

Dla upamiętnienia tych ważnych wydarzeń, pragnę przypomnieć wiersz o kościele św. Stanisława napisany przez zapomnianego polskiego poetę – ks. Alfreda Wróblewskiego. Utwór jest częścią zbioru pt. „ROMA-AMOR. RZYM PAPIEŻY W POEZYI JAKO VADE-MECUM PIELGRZYMA” (dostępny w całości na stronie biblioteki cyfrowej www.polona.pl ), wydanego w Rzymie w 1925 roku.

Biogram ks. A. Wróblewskiego znajduje się na Wikipedii. Warto go uzupełnić o dwie informacje:

1) W kościele S. Giacomo in Augusta przy via del Corso w Rzymie znajduje się ufundowana przez niego marmurowa kropielnica, ozdobiona umieszczoną nad nią płaskorzeźbą, przedstawiającą Chrzest Chrystusa w Jordanie, na obramieniu napis: DONO DEL SACERDOTE POLACCO ALFREDO WROBLEWSKI.

2) Ks. Wróblewski spoczywa na rzymskim cmentarzu Campo Verano. Pochowany został w grobowcu ss. Nazaretanek (Quadriportico 1).

Agata Rola-Bruni

WIERSZ KS. A. WRÓBLEWSKIEGO PT. “SAN STANISLAO

(Na Ingres Ks. Biskupa Adama Sapiehy).

Dziś Polska Świątynia Imieniem znaczona

Świętego w wawelskim kościele,

Rozbrzmiała weselem gdy spadła zasłona,

Co kirem stulecie jej ściele.

Bo w Piusa rozkazie w moc Polski znów bierze

Świątnicę tę Rzymską nasz Biskup we wierze,

Iż przez nią na zawsze zachowa

Stanisław Ojczyznę, jak ciało swe — cudem,

Gdy w Rzymie stać będzie w jedności z swym ludem

Warszawy — Poznania — Krakowa!

I Hozyusz nasz Święty od siedzib swej chwały,

Już widzi ziszczone swe modły,

Moskiewskie gdy padły ukazy, co dały

Nam w Rzymie znak hańby przepodły.

Miast godła dwugłowych potworów rozpaczy,

Białego bo Orła świątynię tę znaczy

Znak święty — przeczysty — wielbiony…

I zda się w podziemiu dziś w trumnach ożyły

I kości i prochy w jutrzence tej siły,

Co wraże strzaskała nam trony.

I duchem wieczysty on wielki Batory

Od tej tu świątyni swej progu

Niewiary — nie Polskie — przepędzi znów zmory

W cześć Polsce — Rzymowi — i Bogu.

Od pieśni, co spłyną w kadzielnic tych dymie

Rozebrzmi świątnica Stanisława w Rzymie,

I echo za wtórzy Ojczyzny;

W Piotrowej Opoki wszechkojącym cieniu

Staniemy przed światem w « Przedmurza » imieniu

By goić bojowych ran blizny.

Dziś Piasta lud wpatrzon jak w postać Anioła

U kresu wiekowej swej męki

Wraz z Tobą szle w Niebo, o Książe Kościoła,

Wyrazy serdecznej podzięki.

I z świętym Sternikiem Chrystusowej Łodzi

Na widok Bożego już znaku, co wschodzi,

Dziś — « non prevalebunt » — powtarza…

Jak Polski — i Piotra w proch padnę wnet wrogi —

I pokój rozbłyśnie świetlany, a błogi

U progów Rzymskiego ołtarza!

Rzym, 13. X I. 1924.

Agata Rola-Bruni
Giornalista, appassionata dell'arte e della natura, ricercatrice nel campo di "momenti polacchi" a Roma.

  NA PIĘCIU KONTYNENTACH: Polskie dzieci, młodzież i szkoły na tułaczych szlakach 1939-1950

  Precedente articolo

  Ks. prał. Józef Florczak – Niezłomny Rektor kościoła polskiego w Rzymie

  Prossimo articolo

  Potrebbe piacerti anche

  More in CULTURA

  Commenti

  I commenti sono chiusi.