CULTURA

B. WARZĄCHOWSKA: Kolekcja książek księdza Stanisława Janasika w Bibliotece Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

0

Artykuł Bogumiły Warząchowskiej pt. “Kolekcja książek księdza Stanisława Janasika w Bibliotece Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” ukazał się w 2010 roku na łamach Śląskich Studiów Teologiczno-Historycznych (t. 43/2). Poniżej zamieszczamy fragment artykułu bez przypisów oraz całość do pobrania w formacie PDF. Kolekcja książek ks. Stanisława Janasika trafiła do Katowic z polskiego kościoła św. Stanisława B.M, którego rektorem do grudnia 1942 roku był ks. St. Janasik.

1932 r. – jubileusz dwudziestopięciolecia kapłaństwa audytora Roty Rzymskiej i rektora kościoła polskiego w Rzymie ks. Stanisława Janasika. Uczestnicy uroczystości. Widoczni m.in.: ks. Stanisław Janasik (1), sufragan poznański ks. biskup Walenty Dymek (2), ks. prałat Józef Kłos (3), ks. prałat Zakrzewski (4), regens seminarium w Poznaniu ks. prałat Kazimierz Rolewski (5). ŹRÓDŁO: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Tworzący się Wydział Teologiczny w Uniwersytecie Śląskim, to przedsięwzięcie trwające kilka a nawet kilkanaście lat. Informacja o tym wydarzeniu rozprzestrzeniała się nie tylko w środowisku lokalnym czy ogólnopolskim, przenikała również poza granice kraju. Dlatego też, z Rzymu, z Kościoła i Hospicjum św. Stanisława biskupa i męczennika przekazano do Biblioteki Teologicznej cenną kolekcję książek i czasopism, gromadzoną przez kilkadziesiąt lat przez ś.p. księdza prałata dr. Stanisława Janasika. Książki te zostały skierowane do Katowic z myślą o przyszłych pracownikach naukowych i studentach Wydziału Teologicznego.

Miejsce, w którym przechowywano przez lata ten niezwykle cenny zbiór książek ma ponad 400-letnią historię, bogato zapisaną w dziejach polskiego Kościoła, a także powszechnego. (…)

Ogromne zasługi dla kościoła i hospicjum położył również ks. Stanisław Janasik, audytor Roty Rzymskiej, rektor Seminarium Duchownego w Poznaniu w latach 1932–1942. Przyczynił się on głównie do wyjaśnienia historycznego i prawnego charakteru Fundacji Hozjańskiej. (…)

Nazwisko ks. Stanisława Janasika nie jest znane współczesnemu pokoleniu teologów i prawników. Nieliczni jednak wiedzą, że ten kapłan, prawnik i teolog, audytor Roty Rzymskiej był również bibliofilem, gromadząc systematycznie i wytrwale książki z interesujących go dziedzin. Ks. S. Janasik związany był z ziemią poznańską, bo tu się urodził i stąd pochodził. Mimo licznych wyjazdów zagranicznych – studia, praca – zawsze z radością wracał do miejsca swoich korzeni, a świadczą o tym prawie wszystkie wakacje spędzane w rodzinnych stronach. Mimo tak wielkiego przywiązania do rodzimych miejsc, nie dane mu było spoczywać w ziemi ojczystej, zmarł w Rzymie nagle i został pochowany na obczyźnie [w grobowcu sióstr zmartwychwstanek na cmentarzu Campo Verano – przyp. red.].

Przekazana Bibliotece Teologicznej w 2001 r. za pośrednictwem i przy dużym poparciu abp. Szczepana Wesołego pośmiertna kolekcja ks. Stanisława Janasika jest jednym z cenniejszych nabytków książnicy teologicznej. Wprawdzie ks. Janasik swoją prywatną bibliotekę zostawił w testamencie kościołowi św. Stanisława, to jednak następni rektorzy, sami gromadząc prywatne zbiory, uznali, że
tak specjalistyczna literatura z pewnością lepiej będzie wykorzystana, służąc społeczności akademickiej. Kolekcja ks. Janasika przechodziła różne koleje losu. Jej początki sięgają pierwszych lat XX wieku i przypadają na okres studiów w Polsce i za granicą, pracy w Seminarium Duchownym w Poznaniu, następnie kolejnego pobytu za granicą i pracy w Rocie Rzymskiej. (…)

CZYTAJ CAŁOŚĆ W PDF>>>

Rzym, dnia 6 grudnia 2021 r. – w 79. rocznicę śmierci ks. prał. Stanisława Janasika.

(arb)

Redazione
Siamo polacchi ma da tantissimi anni viviamo in Italia. Ci unisce la passione per la storia.

  ROCZNIKI HUMANISTYCZNE

  Precedente articolo

  NIEPOKALANA dłuta T. O. Sosnowskiego w Papieskim Kolegium Polskim w Rzymie

  Prossimo articolo

  Potrebbe piacerti anche

  More in CULTURA

  Commenti

  I commenti sono chiusi.