CULTURA

ROCZNIKI HUMANISTYCZNE

0

Wszystkie artykuły opublikowane w Rocznikach Humanistycznych są dostępne online w trybie otwartego dostępu (Open Access) i można je pobrać bezpłatnie na podstawie licencji CC BY – NC – ND 4.0

Roczniki Humanistyczne są czasopismem wydawanym przez Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego od 1949 roku. Od roku 2009 współwydawcą jest Wydział Humanistyczny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Roczniki Humanistyczne posiadają obecnie dwanaście zeszytów tematycznych w czterech dyscyplinach: literaturoznawstwo, językoznawstwo, historia i nauki o sztuce.

Obecnie czasopismo wydaje w ciągu roku 12 zeszytów tematycznych:

1. Literatura polska
2. Historia
3. Filologia klasyczna
4. Historia sztuki
5. Neofilologia
6. Językoznawstwo
7. Słowianoznawstwo
8. Lingwistyka korpusowa i translatoryka
9. Sinologia
10. Glottodydaktyka
11. Anglica
12. Muzykologia

Wszystkie artykuły opublikowane w Rocznikach Humanistycznych są poddawane bezpłatnie anonimowemu procesowi recenzyjnemu (double-blind peer-review). Artykuły przyjęte do druku otrzymują numer DOI i zostają bezpłatnie zarchiwizowane na stronie czasopisma. Wszystkie artykuły opublikowane w Rocznikach Humanistycznych są dostępne online i można je pobierać bezpłatnie, zgodnie z zasadami OTWARTEGO DOSTĘPU. 

ŹRÓDŁO: www.ojs.tnkul.pl

Agata Rola-Bruni
Giornalista, appassionata dell'arte e della natura, ricercatrice nel campo di "momenti polacchi" a Roma.

  AGNIESZKA BENDER: Zofia Katarzyna Branicka Odescalchi zwana pierwszym “polskim papieżem”

  Precedente articolo

  B. WARZĄCHOWSKA: Kolekcja książek księdza Stanisława Janasika w Bibliotece Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

  Prossimo articolo

  Potrebbe piacerti anche

  More in CULTURA

  Commenti

  I commenti sono chiusi.