CONSIGLIATI DA NOI

DZIEJE POLAKÓW WE WŁOSZECH (o książce)

0

“Celem niniejszej pracy jest w miarę wnikliwe przedstawienie sytuacji Polaków, przebywających we Włoszech w różnych okresach dziejowych. Osób zarówno świeckich, jak i duchownych, którzy odwiedzali włoskie uczelnie w poszukiwaniu wiedzy czy też pragnęli doskonalić warsztat artystyczny u najlepszych mistrzów oraz tych, dla których pobyt w Italii wiązał sie z walką o niepodległość i wolność Ojczyzny.” – czytamy we Wstępie książki dr Ligii Henczel-Wróblewskiej pt. “Dzieje Polaków we Włoszech” (wyd. 2006).

“Dobra znajomość języka włoskiego ułatwiła autorce dotarcie do różnych opracowań i dokumentów, znajdujących się we włoskich instytucjach, bibliotekach i archiwach. Natomiast wieloletnie kontakty z włoskimi uczelniami i instytucjami kulturalno-naukowymi oraz dostęp do włoskiej literatury i bieżących wiadomości (biuletyny informacyjne, periodyki, artykuły) sprzyjały dokładniejszemu zapoznaniu się z omawianą tematyką. Ponadto, serdeczność i życzliwa pomoc przedstawicieli włosko-polskich organizacji z różnych regionów Włoch oraz duszpasterstwa polonijnego umożliwiła uzyskanie licznych materiałów i aktualnych informacji związanych z życiem Polaków we Włoszech w ostatnich latach.”

RECENZENCI O KSIĄŻCE

Prof. dr hab. Marian Walczak: Pierwsze tak wnikliwe i dobrze udokumentowane, oparte na źródłach prymarnych, zgromadzonych przez organizacje polonijne, instytucje włoskie i Polaków żyjących we Włoszech z różnych fal emigracyjnych oraz wsparte bezpośrednimi kontaktami autorki, opracowanie naukowe o dziejach wielu pokoleń Polaków żyjących w Italii.

Prof. UAM dr hab Tadeusz Miluski: Jest to praca bardzo cenna i pożądana, ponieważ wcześniej nie pojawiło się w naszym kraju tak wszechstronne i szerokie opracowanie naukowe dotyczące wyjazdów Polaków do Włoch oraz ich życia w tym państwie w okresie od średniowiecza aż do czasów nam współczesnych. (…) Praca z pewnością znajdzie szeroki krąg odbiorców wśród osób zajmujących się profesjonalnie problematyką dotyczącą migracji Polaków, w tym szczególnie migracji do Włoch oraz wśród uczonych badających kulturę państw basenu Morza Śródziemnego.

Okładka książki

O AUTORCE

Ligia Henczel-Wróblewska ukończyła studia muzykologiczne w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Po studiach, w 1990 roku podjęła pracę na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM w Poznaniu na stanowisku asystenta, a obecnie adiunkta. W latach 1988-1994 odbywała studia we Włoszech, m.in. języka włoskiego w Centro Linguistico Italiano per Stranieri „Dante Alighieri” we Florencji oraz  w zakresie historii sztuki i kultury Renesansu na Uniwersytecie  Florenckim. Podczas studiów, jak i w toku pracy zawodowej brała czynny udział w uniwersyteckich wyjazdach studyjnych  i seminaryjnych do krajów europejskich (Belgia, Holandia, Luxemburg, Niemcy, Szwajcaria, Włochy) zapoznając się tam m.in. z tematyką oświaty, historii, kultury i sztuki w tych krajach oraz procesem migracji polskich obywateli za granicę. Zainteresowanie problematyką migracyjną Polaków do innych krajów, a szczególnie do Włoch zaowocowało pracą badawczą na ten temat. Wynikiem licznych kwerend w bibliotekach, archiwach i instytucjach polskich, włoskich i watykańskich jest dysertacja doktorska (Dzieje Polaków we Włoszech w XIX i XX wieku), której obrona odbyła się w czerwcu 2004 roku na Wydziale Historycznym UAM w Poznaniu. (Informacja zamieszczona na okładce książki)

Oprac. Agata Rola-Bruni

Redazione
Siamo polacchi ma da tantissimi anni viviamo in Italia. Ci unisce la passione per la storia.

  Prof. Wojciech Narębski odszedł na Wieczną Wartę

  Precedente articolo

  Z Kaszub do Wiecznego Miasta. Bernard Sculteti (ca 1450–1518) kurialista i przyjaciel Mikołaja Kopernika

  Prossimo articolo

  Potrebbe piacerti anche

  Commenti

  I commenti sono chiusi.