STORIA

GROBY POLSKIE NA CMENTARZU CAMPO VERANO W RZYMIE (LOKALIZACJA I GALERIA ZDJĘĆ)

0

Bezcennym źródłem informacji o grobach polskich w Wiecznym Mieście jest książka Marii Ireny Kwiatkowskiej „Groby polskie na cmentarzach Rzymu” (Warszawa 1999), wydana dzięki wsparciu dwóch rzymskich instytucji: Fundacji Rzymskiej im. J. Z. Umiastowskiej oraz Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych.

Okładka książki

Kilka lat temu, w oparciu o tę właśnie publikację, przygotowałam galerię zdjęć grobów polskich na cmentarzu Campo Verano oraz spis grobów z dokładniejszym niż w książce określeniem lokalizacji. Poniżej zamieszczam link do galerii oraz dokument pdf – mam nadzieję, że okażą sie one pomocne w odszukaniu miejsc spoczynku naszych Rodaków na tymże cmentarzu. Przypominam również fragment książki „Groby polskie na cmentarzach Rzymu”, w którym Autorka wymienia wszystkich, którzy przyczynili się do jej powstania.

Agata Rola-Bruni

LINK DO GALERII ZDJĘĆ: https://genealogia.okiem.pl/foto2/thumbnails.php?album=639

LOKALIZACJA POLSKICH GROBÓW NA CMENTARZU CAMPO VERANO (pdf)

MAPA CMENTARZA CAMPO VERANO

FRAGMENT WSTĘPU Z KSIĄŻKI M. I. KWIATKOWSKIEJ (s. 21):

Publikacja ta – zainicjowana przez Fondazione Romana Marchesa J. S. Umiastowska w Rzymie oraz Instytut Sztuki PAN w Warszawie – mogła powstać dzięki życzliwości wielu osób i instytucji. Przede wszystkim należy wspomnieć o zasłudze Fundacji Rzymskiej im. J. S. Umiastowskiej, która finansowała inwentaryzacyjne pobyty w Rzymie pracowników Instytutu Sztuki PAN. Wydatną pomocą służył także Papieski Instytut Studiów Kościelnych w Rzymie, gromadzący materiały dotyczące duchowieństwa, zawsze chętnie udostępniane przez kierującego tą instytucją księdza Hieronima Fokcińskiego. Opiekująca się tamtejszą biblioteką pani Krystyna Sadowska okazała życzliwą pomoc jako „przewodnik” w odnajdywaniu polskich grobów, wyszukiwaniu wiadomości o zmarłych osobach oraz w nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów z poszczególnymi zgromadzeniami zakonnymi. Niestrudzonymi informatorami okazali się archiwiści wielu Domów zakonnych, na szczególne zaś wspomnienie zasługują: siostry Anzelma i Krystyna, nazaretanki, siostra Placyda, klawerianka, oraz siostra Jolanta, urszulanka, a także księża zmartwychwstańcy Bernard Hayes i Jerzy Mrówczyński. Cennych wskazówek na etapie działań inwentaryzacyjnych i recenzenckich uwag po zapoznaniu się z gotowym tekstem zechcieli udzielić: Stanisław August Morawski, prezes Fundacji im. J. S. Umiastowskiej, oraz ksiądz Hieronim Fokciński TJ, rektor Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych.

[Janina Zofia Umiastowska oraz o. Hieronim Fokciński SJ spoczywają na cmentarzu Campo Verano (zdjęcia poniżej), p. Stanisław August Morawski w kwaterze polskiej na cmentarzu Flaminio (Prima Porta).]

CAMPO VERANO – Kaplica oo. jezuitów – Rampa Caracciolo przy Viale Principale – miejsce spoczynku o. Hieronima Fokcińskiego SJ (fot. A. Rola-Bruni)
Agata Rola-Bruni
Giornalista, appassionata dell'arte e della natura, ricercatrice nel campo di "momenti polacchi" a Roma.

  Wspomnienie o śp. Karolinie Kaczorowskiej (1930-2021)

  Precedente articolo

  „Święci, bo nie udawali świętych”

  Prossimo articolo

  Potrebbe piacerti anche

  More in STORIA

  Commenti

  I commenti sono chiusi.