CONSIGLIATI DA NOI

„Święci, bo nie udawali świętych”

0

Z okazji uroczystości Wszystkich Świętych polecamy książkę ks. Arkadiusza Noconia pt. Święci, bo nie udawali świętych. Poniżej zamieszczamy fragment Wprowadzenia autorstwa ks. Józefa Polaka SJ oraz Słowo od Autora. Książka pisana była w Rzymie, wydana została w 2018 roku w Warszawie.

WPROWADZENIE (fragm.)

ks. Józef Polak SJ – kierownik Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego w latach 2001-2009

Książka ks. Arkadiusza Noconia jest nietypowa. Sam Autor poniekąd przeczytał ją, zanim ją napisał, ponieważ jako pracownik watykańskiej Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przez 3 lata w niedzielne wieczory na antenie Radia Watykańskiego dzielił się swoimi refleksjami na temat świętych. Kierując wówczas polską redakcją w Watykanie, cieszyłem się zarówno z tego, że audycja ta – „Święty tygodnia” – powstała, jak i z tego, z jakim zapałem młodsza część Sekcji Polskiej uczestniczyła w jej realizacji.

Sam chętnie słuchałem tych programów. Ubogacone ścieżką dźwiękową nie tylko popularyzowały postaci świętych, ale również ukazywały ich ludzką stronę. Pokazywały nieraz ich mozolną drogę do aureoli. Ksiądz Arkadiusz umiejętnie splatał losy świętych z wydarzeniami współczesnymi. Ukazywał potencjał dobra, które wyrasta z miłości, niejednokrotnie wzruszając do łez.

Każdy program kończył się kolektą mszalną przypisaną danej postaci. Wystarczyło 10 minut, aby ta zwięzła modlitwa nabrała barw tęczy jaśniejącej świętych obcowaniem: jednością pragnień ludzi powołanych do świętości i tych, którzy mają już w niej pełny udział.

Bywało, że kiedy z ważnych przyczyn odkładaliśmy emisję któregoś z odcinków audycji, słuchacze sami upominali się o nią. Znam księży, którzy odsłuchiwali kolejne odcinki z Internetu, aby wykorzystać ich treść w kazaniach. Dobrze więc się stało, że Wydawnictwo Sióstr Loretanek udostępnia te audycje w formie książkowej. Czytane wyrywkowo czy też po kolei mogą zainspirować każdego do „rzeczy wielkich”.

OD AUTORA

Tytuł: Święci, bo nie udawali świętych zaczerpnięty został z wiersza ks. Jana Twardowskiego Trochę plotek o świętych. Pokazuje on trafnie, moim zdaniem, świętych jako ludzi autentycznych, z wszystkimi ich świadomymi wadami i nieświadomymi zaletami.

Język: starałem się unikać pojęć specjalistycznych, dlatego: śluby zakonne zamiast profesja; obrona wiary zamiast apologetyka; dominikanie zamiast Zakon Kaznodziejski itp. Nie wyjaśniałem też zawiłości pomiędzy bullą papieską uznającą kult świętego, zezwoleniem na sprawowanie Mszy świętej o świętym, a beatyfikacją czy kanonizacją, które w dzisiejszej postaci pojawiły się dopiero po powołaniu Kongregacji Obrzędów (1588). We wszystkich tych przypadkach posługiwałem się więc uproszczonymi terminami: beatyfikacja i kanonizacja.

Nazwy i daty: mimo że Święci… nie są książką naukową, starałem się aby podane przeze mnie informacje były jak najbardziej wiarygodne. Zdarzało się jednak, że nawet w uznanych opracowaniach pojawiały się rozbieżności dotyczące np. dat czy nazw miejscowości. Nie wdając się w szczegóły, przytoczyłem te dane, które najczęściej pojawiają się w biografiach świętych.

Relikwie: nie podejmowałem problemu ich autentyczności i nie ukazywałem ich zawiłych czasem losów, przytoczyłem jedynie informacje przekazane przez tradycję i najnowsze opracowania. Nie podawałem też wszystkich miejsc, gdzie znajdują się relikwie danego świętego, a jedynie najważniejsze z nich.

Cytaty: mając utrudniony dostęp do polskiej literatury (zarówno audycje jak i książka powstawały za granicą), byłem niekiedy zmuszony do korzystania z Internetu. Zdając sobie sprawę, że niektóre z cytatów mogą odbiegać od oryginału, pragnę z góry przeprosić ich autorów (i czytelników) za ewentualne nieścisłości. Cytaty z Ojców Kościoła, nauczania papieży, pism danego świętego oraz modlitwa zamykająca rozważanie (kolekta) pochodzą z polskiego wydania Liturgii Godzin.

Podziękowania: w sposób szczególny należą się Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego i jej ówczesnemu kierownikowi ks. Józefowi Polakowi SJ oraz s. Agnieszce Kotei, albertynce, za uważną lekturę tekstu.

Na okładce bł. Pier Giorgio Frassati pomaga wejść swoim przyjaciołom z „Towarzystwa Ciemnych Typów” na szczyt Rocca Sella w Alpach włoskich (17 maja 1925 r.) – zdjęcie z Archiwum Pier Giorgio Frassati.

O AUTORZE

KS. ARKADIUSZ NOCOŃ – kapłan archidiecezji katowickiej, doktor literatury chrześcijańskiej i klasycznej, pracownik watykańskiej Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, wykładowca na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, współpracownik Radia Watykańskiego. Autor i tłumacz, ma w swoim dorobku kilkanaście publikacji książkowych i kilkadziesiąt artykułów z zakresu patrologii, hagiografii i literatury pięknej.

Redazione
Siamo polacchi ma da tantissimi anni viviamo in Italia. Ci unisce la passione per la storia.

  GROBY POLSKIE NA CMENTARZU CAMPO VERANO W RZYMIE (LOKALIZACJA I GALERIA ZDJĘĆ)

  Precedente articolo

  POLACY NA CMENTARZU CAMPO VERANO W RZYMIE: PRZYJACIEL CHOPINA – STEFAN WITWICKI (1801-1847)

  Prossimo articolo

  Potrebbe piacerti anche

  Commenti

  I commenti sono chiusi.