CULTURA

J. PIETRZAK: Akademickie niestatki, czyli o niechlubnym żywocie polskich studentów w podróżach edukacyjnych po Europie Zachodniej od XVI do XVII wieku

0

Artykuł Jarosława Pietrzaka pt. “Akademickie niestatki, czyli o niechlubnym żywocie polskich studentów w podróżach edukacyjnych po Europie Zachodniej od XVI do XVII wieku” ukazał się w 2014 roku na łamach Biuletynu Historii Wychowania (32/2014). Został udostępniony na licencji CC BY-SA. Poniżej zamieszczamy jego fragment oraz cały tekst do pobrania w formacie PDF.

“Akademickie niestatki, czyli o niechlubnym żywocie polskich studentów w podróżach edukacyjnych po Europie Zachodniej od XVI do XVII wieku”

Jarosław Pietrzak

“Edukacja w epoce staropolskiej stanowi do dziś jeden z poważniejszych problemów badawczych, wokół którego koncentrują się zarówno historycy, jak i pedagodzy. Poza rozpatrywaniem miejsca i wartości edukacji domowej, związanej z przyswajaniem nauki w kręgu rodzinnym, na uczelniach krajowych (m.in. w: Akademii Krakowskiej, Akademii Zamojskiej, Akademii Wileńskiej, Kolegium Lubrańskiego w Poznaniu, szkole Nowodworskiego w Krakowie, kolegiach jezuickich w Poznaniu, Lwowie, Lublinie, Krakowie oraz gimnazjach w Gdańsku, Elblągu, Toruniu) oraz na dworach magnackich i królewskim, ważnym elementem rozważań pozostaje analiza doświadczeń polskich peregrynantów z ich edukacji zagranicznej, głównie na uczelniach zachodnioeuropejskich.

Celem pracy jest konfrontacja ideału oraz wyobrażenia o edukacji młodego szlachcica, wyłaniającego się z instrukcji wychowawczych, korespondencji, a niekiedy aktów ostatniej woli rodziców lub prawnych opiekunów, z postawą młodzieży, która udawała się za granicę po naukę, ale nie zawsze realizowała nakazane zadania. Ważna staje się zatem odpowiedź na pytanie, jakie formy przybierało młodzieńcze nieposłuszeństwo oraz jakie niosło ze sobą skutki…”

CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ W FORMACIE PDF>>>

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

ALOJZY SAJKOWSKI: Włoskie przygody Polaków. Wiek XVI-XVIII

Redazione
Siamo polacchi ma da tantissimi anni viviamo in Italia. Ci unisce la passione per la storia.

  BIULETYN HISTORII WYCHOWANIA

  Precedente articolo

  ROMA, 10 DICEMBRE 1696, UN FUNERALE ABSENTE CORPORE: L’APPARATO EFFIMERO ALLESTITO NELLA CHIESA DI SAN STANISLAO DEI POLACCHI IN MEMORIA DELLA MORTE DI JAN III SOBIESKI

  Prossimo articolo

  Potrebbe piacerti anche

  More in CULTURA

  Commenti

  I commenti sono chiusi.