CULTURA

ROMA, 10 DICEMBRE 1696, UN FUNERALE ABSENTE CORPORE: L’APPARATO EFFIMERO ALLESTITO NELLA CHIESA DI SAN STANISLAO DEI POLACCHI IN MEMORIA DELLA MORTE DI JAN III SOBIESKI

0

L’articolo “ROMA, 10 DICEMBRE 1696, UN FUNERALE ABSENTE CORPORE: L’APPARATO EFFIMERO ALLESTITO NELLA CHIESA DI SAN STANISLAO DEI POLACCHI IN MEMORIA DELLA MORTE DI JAN III SOBIESKI” di Francesca Ceci è stato pubblicato sulla rivista polacca open access ARCHIWA, BIBLIOTEKI I MUZEA KOŚCIELNE (n. 120/2023, CC BY-NC-SA).

RIASSUNTO

San Stanislao dei Polacchi a Roma è la chiesa nazionale dove si svolgevano le commemorazioni funebri dei sovrani polacchi. Ciò avvenne anche per la morte del re Jan III Sobieski. Carlo Barberini, in qualità di cardinale protettore della Polonia, organizzò nella chiesa una imponente cerimonia per onorare adeguatamente la memoria del re. La funzione religiosa e il suo apparato decorativo sono noti in ogni dettaglio grazie a tre relazioni a stampa coeve e a un’incisione che ne descrivono ogni aspetto. La chiesa era anche ornata con sei medaglioni dipinti che esaltavano eventi importanti della vita del re.

Incredibilmente, quattro dei sei medaglioni sono arrivati fino a noi. I “Medaglioni Sobieski” sono attualmente conservati nei depositi della Galleria Nazionale di Arte Antica di Palazzo Barberini a Roma. G.B. Fidanza (2018) ha trovato negli archivi della famiglia Barberini documenti relativi ai pagamenti effettuati per la cerimonia. In questi documenti, come artista dei sei tondi compare il nome “Giacomo Wernele”, talianizzazione del nome Philip Jakob Wörndle.

Attualmente lo stato di conservazione delle tele è piuttosto scadente. Per evitare che vadano perdute per sempre, è necessario restaurarle con cura quanto prima e riportarle nelle loro cornici.

SCARICA L’ARTICOLO GRATIS IN PDF>>>

S. Cipriani, P. e F. Bartoli, Apparato effimero, catafalco per Giovanni III Sobieski nella chiesa di San Stanislao dei Polacchi, acquaforte, 1697 (Roma, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Museo di Roma, Archivio Iconografico, inv. MR 40505)
Jan III Sobieski, da B. Fariat, D. de Rubeis, Ducum Regumque Polonorum a Lecho ad Augustum effigies, Romae 1702

STRESZCZENIE (Riassunto in polacco)

Kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Rzymie jest narodowym kościołem polskim, w którym obchodzono uroczystości pogrzebowe polskich władców. Również po śmierci króla Jana III Sobieskiego odbyły się uroczyste symboliczne egzekwie. Carlo Barberini, jako kardynał protektor Polski, zorganizował

publiczne i kosztowne ceremonie, aby odpowiednio uczcić śmierć króla. Przebieg nabożeństwa żałobnego oraz dekoracja funeralna są znane szczegółowo dzięki trzem współczesnym drukowanym protokołom oraz rycinie opisującej każdy aspekt ceremonii i wystrój kościoła ku czci polskiego króla. Kościół ozdobiono m.in. sześcioma malowanymi medalionami opiewającymi ważne wydarzenia z życia króla Jana III Sobieskiego. Zachowane cztery z sześciu medalionów przechowywane są obecnie w Galleria Nazionale di Arte Antica w Palazzo Barberini w Rzymie. W 2018 roku badacz Giovan Battista Fidanza odnalazł w archiwum rodziny

Barberinich dokumenty dotyczące kosztów uroczystości. Według źródeł artystą, który wykonał sześć funeralnych obrazów owalnych był Giacomo Wernele, co wskazuje na italianizację nazwiska Philip Jakob Wörndle.

Obecnie stan zachowania owalnych płócien funeralnych jest zły. Konieczna jest konserwacja obrazów, aby uchronić je przed zniszczeniem i udostępnić na ekspozycji muzealnej.

(arb)

Redazione
Siamo polacchi ma da tantissimi anni viviamo in Italia. Ci unisce la passione per la storia.

  J. PIETRZAK: Akademickie niestatki, czyli o niechlubnym żywocie polskich studentów w podróżach edukacyjnych po Europie Zachodniej od XVI do XVII wieku

  Precedente articolo

  O wystroju kościoła polskiego w Rzymie podczas uroczystości pogrzebowych króla Jana III Sobieskiego (10 XII 1696)

  Prossimo articolo

  Potrebbe piacerti anche

  More in CULTURA

  Commenti

  I commenti sono chiusi.