CULTURAPOLACCHI NEL MONDO

POLONIJNA BIBLIOTEKA CYFROWA

0

Polonijna Biblioteka Cyfrowa (PBC) powstała w 2012 r. w ramach projektu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”. Zachęcamy do korzystania z jej zasobów.

Polonijna Biblioteka Cyfrowa (PBC) powstała w 2012 r. w ramach projektu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą” ogłoszonego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Na przestrzeni ostatnich lat Biblioteka była i jest finansowana z kilku źródeł, a przede wszystkim z projektów pozyskiwanych z: Senatu RP, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako tzw. Specjalistyczne Urządzenie Badawcze.

Kustoszem i założycielem Biblioteki jest prof. Dariusz Kuźmina z Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW, a administratorem dr Zdzisław Dobrowolski. Zespół PBC w każdym roku jest tworzony ze względu na kierunki badawcze, które zyskały pozytywną ocenę w konkursach finansujących zachowanie i upowszechnianie polskiego dziedzictwa poza granicami kraju.

Biblioteka stała się już uznaną i wiodącą płaszczyzną wymiany informacji i dogodną platformą do dalszych badań, do promowania i popularyzowania działalności Polonii, a także jej wspólnym, niezwykle nowatorskim i jednoczącym atrybutem tożsamościowym.

CEL

Powodem założenia PBC oraz jej głównym celem jest zabezpieczenie oraz udostępnianie zbiorów organizacji zrzeszających polską diasporę na świecie, które nie dysponują środkami na digitalizację poloników oraz ich prezentację w Internecie. A są one bezcenne z punktu widzenia historii Polski oraz dorobku intelektualnego i kulturalnego społeczności emigracyjnych ostatnich dwóch wieków. Działalność PBC stanowi dopełnienie przedsięwzięć największych ośrodków prowadzących digitalizację polskiego dziedzictwa kulturowego. Dzięki współpracy z Wydziałem Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii (do 2016 r. Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego) z wieloma instytucjami polonijnymi na całym świecie, w zbiorach PBC znajdują się niezwykle wartościowe dla historii i nauki polskiej archiwalia, książki, fotografie oraz czasopisma.

UNIKATOWOŚĆ

Polonijna Biblioteka Cyfrowa jest instytucją unikatową. Zakresu jej zbiorów nie da się scharakteryzować tak łatwo, jak w przypadku większości polskich bibliotek cyfrowych. Misją PBC jest zabezpieczanie oraz udostępnienie poloników posiadanych przez różnego typu organizacje i instytucje polskie i polonijne funkcjonujące na obczyźnie, a także zgromadzone przez kolekcjonerów prywatnych. Według danych MSZ z 2012 r. na świecie istnieje ponad dwa tysiące organizacji zrzeszających polską diasporę. Zespół Polonijnej Biblioteki Cyfrowej współpracuje bezpośrednio z ponad dwudziestoma organizacjami polonijnymi na czterech kontynentach.

UNIWERSALNOŚĆ

Działalność Biblioteki ma charakter uniwersalny, a w stosunku do największych ośrodków digitalizujących i udostępniających polskie dziedzictwo kulturowe, takich jak np. POLONA, stanowi istotne uzupełnienie. PBC oferuje bowiem obiekty niedostępne w Bibliotece Narodowej, a stanowiące często ogromnej wagi źródło historyczne dokumentujące losy Polaków poza krajem w XIX i XX w. Przykładem niech będzie kolekcja tygodnika „Orzeł Biały” wydawanego jeszcze w ZSRR przez Armię Polską na Wschodzie. Dlatego wartość zbiorów PBC powinno się określić jako bezcenną.

KOLEKCJE

Polonijna Biblioteka Cyfrowa udostępnia szeroki zestaw unikatowych dokumentów wraz z publikacjami wprowadzającymi w tematykę Polonii. Obecnie zbiory liczą przeszło 13000 jednostek, z których korzysta miesięcznie średnio ok. 6500 czytelników. Kolekcja podzielona jest na trzy główne kategorie:

1. Prasa – przede wszystkim prasa codzienna diaspory polskiej z XX w.,

2. Książki – druki wydane poza Krajem w pierwszej połowie XX w.,

3. Archiwalia – np. dokumentacja stowarzyszeń, instytucji, czy indywidualna.

Materiały pozyskiwane są w trakcie kwerend prowadzonych w różnych zakątkach globu, ze szczególnym uwzględnieniem dużych skupisk Polonii. Warto wymienić chociażby Anglię, Francję, Czechy, Izrael, Australię, USA, Argentynę, Brazylię, Chile, Meksyk, Peru czy Nową Zelandię.

PBC przyczynia się więc do ocalenia rozproszonego polskiego dziedzictwa dokumentacyjnego i piśmienniczego. Upowszechnia również wiedzę na temat znaczenia działalności Polonii na świecie oraz jej wkładu w rozwój lokalnych społeczności.

Wszyscy zainteresowani dziedzictwem kulturowym Polonii otrzymują w dogodnej, wirtualnej architekturze pełne spektrum przeszłych i najnowszych dokonań naszej diaspory. Mają bezpośredni, bezpłatny dostęp on-line do zdigitalizowanych materiałów źródłowych (m.in. dokumentacja aktowa, źródła drukowane oraz wyjątkowo cennych zabytki piśmiennictwa emigracyjnego, w tym literatury), mających trwałą wartość historyczną, kulturową lub bibliofilską.

ŹRÓDŁO: www.pbc.uw.edu.pl

Polecamy również artykuł o Polonijnej Bibliotece Cyfrowej autorstwa Dariusza Kuźminy z czasopisma „Cenne, bezcenne, utracone” (nr 3-4/2015):

http://cennebezcenne.pl/wp-content/uploads/2017/11/CBU_2015_3-4-s-83-85_KUZMINA.pdf

Agata Rola-Bruni
Giornalista, appassionata dell'arte e della natura, ricercatrice nel campo di "momenti polacchi" a Roma.

  “W DZIEŃ BOŻEGO NARODZENIA”

  Precedente articolo

  ARCHIWALNE AUDYCJE SEKCJI POLSKIEJ RADIA WATYKAŃSKIEGO DOSTĘPNE ONLINE

  Prossimo articolo

  Potrebbe piacerti anche

  More in CULTURA

  Commenti

  I commenti sono chiusi.