CULTURA

ZMARTWYCHWSTAŃCY W SŁUŻBIE KULTURZE NARODOWEJ. Materiały pokonferencyjne dostępne online

0

W dniu 15 grudnia 2023 roku w Rzymie odbyła się konferencja pt. Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa w służbie kulturze narodowej, zorganizowana przez: Dom Generalny Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego, Akademię Zamojską oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W najnowszym numerze czasopisma FACTA SIMONIDIS (t. 16 nr 3/2023) opublikowane zostały materiały z tejże konferencji. Poniżej zamieszczamy spis treści oraz link do artykułów dostępnych online w formacie PDF.

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁÓW W FORMACIE PDF>>>

Spis treści

Bizek-Tatara R., Wrześniak M. Edukacja i ochrona młodzieży w świetle doktryny zmartwychwstańców. Model wychowawcy s. 9

Hamryszczak A. Archiwum w Domu Generalnym Zgromadzenia Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa w Rzymie s. 23

Jamska B. Z Wiednia do Mentorelli. Dar cesarzowej Marii Teresy dla sanktuarium Matki Bożej s. 41

Jamski P. J. Jak duchowość zmartwychwstańców przekształcała środowisko kulturowe. Modlitwa Pańska o. Piotra Semenenki i Feliksa hr. Sobańskiego s. 61

Kucharczyk G. Jak kochać Polskę w „świecie nieładu”? Pedagogika narodowa zmartwychwstańców oraz ich kręgu s. 89

Lenart M. Idea rycerstwa w kazaniach i mowach Aleksandra Jełowickiego CR s. 101

Nestorow D., Nestorow R. Pomiędzy Mentorellą a Paryżem. Artystyczna wizja krakowskiego kościoła Zmartwychwstańców ojca Leona Zbyszewskiego (1832-1907) s. 117

Nitka M. Kościół pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Rzymie jako świątynia Rzeczypospolitej Obojga Narodów s. 145

Serafinowicz M. Ocena stanu zachowania zbioru wybranych zabytków na podłożu papierowym w Archiwum Księży Zmartwychwstańców w Rzymie s. 175

Okładka czasopisma

Półrocznik “Facta Simonidis” ukazuje się od 2008 r. Wydawany jest przez Akademię Zamojską. Nawiązuje do wielowiekowego dorobku naukowego Akademii Zamojskiej założonej w 1594 r. przez Jana Zamoyskiego oraz działalności Szymona Szymonowica – humanistycznego poety, autora Sielanek, bibliofila, organizatora drukarni akademickiej.

Czasopismo stanowi forum wymiany wyników badań, miejsce dyskusji i recenzji z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem historii, nauk o sztuce, nauk o kulturze i religii, filozofii, literaturoznawstwa, językoznawstwa, nauk o bezpieczeństwie, nauk o komunikacji społecznej i mediach, nauk o polityce i administracji, nauk socjologicznych.

Artykuły, recenzje i inne teksty publikowane są w języku polskim, angielskim, włoskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim.

Wersja elektroniczna czasopisma jest jego wersją pierwotną.

(arb)

Redazione
Siamo polacchi ma da tantissimi anni viviamo in Italia. Ci unisce la passione per la storia.

  Monte Cassino – śladami polskiego geologa

  Precedente articolo

  TOMASZ KRUSZEWSKI o bibliotece Bronisława Gubrynowicza w Stacji PAN w Rzymie

  Prossimo articolo

  Potrebbe piacerti anche

  More in CULTURA

  Commenti

  I commenti sono chiusi.