CULTURAPOLACCHI NEL MONDO

INSTYTUT POLONIKA – BADA, CHRONI, POPULARYZUJE POLSKIE DZIEDZICTWO KULTUROWE ZA GRANICĄ

0

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA powstał 18 grudnia 2017 roku jako wyspecjalizowana państwowa instytucja kultury, której organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Instytut prowadzi projekty o charakterze konserwatorskim, naukowo-badawczym, edukacyjnym i popularyzatorskim.

GŁÓWNE DZIAŁANIA INSTYTUTU POLONIKA:

CHRONI szczególnie cenne obiekty polskiego dziedzictwa kulturowego głównie na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej, lecz także dziedzictwo polskiej emigracji na całym świecie. Prowadzi prace konserwatorskie, konserwatorsko/budowlane i restauratorskie. CZYTAJ WIĘCEJ→

BADA pozostawioną przez Polaków spuściznę kulturową w ramach działań inwentaryzacyjnych i dokumentacyjnych, projektów studialnych z pełnym warsztatem badawczym, a wyniki prezentuje w swoim wydawnictwie naukowym. CZYTAJ WIĘCEJ→

POPULARYZUJE wiedzę o dziedzictwie kulturowym Rzeczypospolitej pozostającym za granicą. Buduje szacunek dla osiągnięć Polaków w kulturze, sztuce i nauce na całym świecie, poprzez działania edukacyjne, projekty multimedialne, wystawy i wydawnictwa popularnonaukowe. CZYTAJ WIĘCEJ→

W bogato ilustrowanych sprawozdaniach z działalności Instytutu Polonika (do pobrania w formacie PDF) znajdujemy informacje na temat prac wykonanych we wszystkich krajach. Oto TYLKO kilka przykładów działalności Instytutu na terenie Włoch.

W roku 2018 przeprowadzono prace konserwatorskie w kaplicy polskiej znajdującej się w papieskiej bazylice św. Antoniego w Padwie, sfinansowano przeprowadzenie kwerend i zebranie materiałów do wydania książki „Architekci i muratorzy z Piuro i ich rola w rozwoju architektury na ziemiach Rzeczypospolitej w XVI i XVII wieku” (I etap projektu) oraz współfinansowano konferencję poświęconą Henrykowi Siemiradzkiemu w Rzymie (8-9.11.2018)

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU W 2018 ROKU Pobierz PDF→

W roku 2019, w ramach projektu „Czechowicz” przeprowadzono renowację dwóch obrazów z kościoła polskiego pw. św. Stanisława w Rzymie: „Święta Jadwiga Śląska pod krzyżem” Szymona Czechowicza oraz „Wskrzeszenie Piotrowina” Tadeusza Kuntzego. Opracowano również program prac konserwatorskich kartonu do plafonu „Światło i mrok” Henryka Siemiradzkiego, znajdującego się w zbiorach Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie (placówka od roku 2018 w reorganizacji). Kontynuowano projekt wydania książki „Architekci i muratorzy z Piuro i ich rola w rozwoju architektury na ziemiach Rzeczypospolitej w XVI i XVII wieku”. Wydano Album Polonicum. Metryka nacji polskiej w Padwie 1592-1745 (red. nauk. Mirosław Lenart).

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU W 2019 ROKU Pobierz PDF→

W roku 2020 Instytut kontynuował wieloletni projekt (2018-2022), którego celem jest wydanie wspólnie z Associazione italo-svizzera per gli scavi di Piuro publikacji zarówno w języku polskim, jak i włoskim (oddzielnie) dotyczącej artystów pracujących dla polskich rodów na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej. Miałam przyjemność być obecna na prezentacji tej książki w języku polskim, która odbyła się Warszawie 31 marca 2022 r. CZYTAJ RELACJĘ→  Wkrótce powinno ukazać się tłumaczenie tej publikacji na język włoski.

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU W 2020 ROKU Pobierz PDF→

Sprawozdanie z działalności Instytutu Polonika za rok 2021 nie zostało jeszcze udostępnione.

Więcej informacji o działalności Instytutu na stronie www.polonika.pl

STATUT INSTYTUTU Pobierz PDF→

Oprac. Agata Rola-Bruni

Czytaj rónież na naszej stronie:

“Polonik Tygodnia”→

“Polskie muzea, archiwa i biblioteki za granicą na straży dziedzictwa kulturowego Polski”→

Agata Rola-Bruni
Giornalista, appassionata dell'arte e della natura, ricercatrice nel campo di "momenti polacchi" a Roma.

  Rocznica śmierci ks. prał. Mariana Roli – Rektora Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie w latach 1986-2001

  Precedente articolo

  ROK 1922: Ks. prof. Józef Florczak oraz prof. Jan K. Kochanowski doktorami honoris causa Uniwersytetu w Padwie

  Prossimo articolo

  Potrebbe piacerti anche

  More in CULTURA

  Commenti

  I commenti sono chiusi.