STORIA

ROK 1922: Ks. prof. Józef Florczak oraz prof. Jan K. Kochanowski doktorami honoris causa Uniwersytetu w Padwie

0

W 1922 r. Uniwersytet w Padwie obchodził Jubileusz 700-lecia powstania (w tym roku 800-lecie!). Podczas głównych uroczystości, które odbyły się w maju 1922 r. wielu przedstawicieli świata nauki z różnych krajów otrzymało tytuł doktora honoris causa. Wśród nich byli delegaci polskich uczelni: ks. prof. Józef Florczak z Uniwersytetu Lubelskiego oraz prof. Jan Karol Kochanowski reprezentujący uniwersytety warszawski i wileński. Obaj byli związani z Rzymem.

Od lewej: fragment portretu ks. J. Florczaka autorstwa J. Mehoffera, J. K. Korwin-Kochanowski

J.K. Kochanowski, po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim (1888-1892) oraz Uniwersytecie Wrocławskim (1892-1894), uzupełniał wykształcenie w Deutsches Historisches Institut w Rzymie. Do Wiecznego Miasta przyjeżdżał  również później, uczestniczył m.in. w Międzynarodowym Kongresie Historycznym (1903) oraz Międzynarodowym Kongresie Socjologicznym (1912). Jest bohaterem Polskiego Słownika Biograficznego  (wyłącznie wersji drukowanej). Zainteresowani postacią prof. Kochanowskiego bez trudu znajdą informacje na jego temat w Internecie, np. na stronie Uniwersytetu Warszawskiego. ZOBACZ BIOGRAM→ Poniżej zamieszczam wycinek z Tygodnika Ilustrowanego (nr 29/1922 z dn. 15 lipca 1922, s. 467) z informacją o przyznaniu prof. J.K. Kochanowskiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Padwie.

Tygodnik Ilustrowany nr 29/1922

ODZNACZENIE POLSKIEGO UCZONEGO

Dyplom Doktora honoris causa Uniwersytetu Padewskiego wręczony został dnia 16 maja r. b., wśród uroczystości siedemsetlecia Uniwersytetu w Padwie, delegatowi uniwersytetów warszawskiego i wileńskiego, prof. J. K. Kochanowskiemu. Rysunek, pieczęć i napisy odpowiadają tu ściśle wzorowi zasadniczemu dyplomów, przyznających w tymże dniu doktorat honorowy padewski przedstawicielom delegacyj, biorących udział w uroczystościach siedmiowiekowego jubileuszu. [Pod zdjęciem napis] J.K. Kochanowski, znakomity historyk polski, b. rektor Uniwersytetu Warszawskiego.

Tygodnik Ilustrowany 29/1922

Mniej znaną, aczkolwiek bardzo ciekawą i zasłużoną dla Polski postacią jest ks. Józef Florczak, który w Rzymie spędził ponad 10 lat. Najpierw jako student, później rektor kościoła polskiego pw. św. Stanisława B.M oraz adwokat (od 1920 audytor) Roty Rzymskiej. Podczas uroczystości 700-lecia Uniwersytetu w Padwie ks. prof. Józef Florczak reprezentował Uniwersytet Lubelski, obecnie noszący nazwę Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. ZOBACZ BIOGRAM →

Ks. J. Florczak – portret autorstwa J. Mehoffera (Muzeum Sztuki w Łodzi)

Po opuszczeniu Włoch w 1931 roku, powrócił do Polski – został proboszczem w parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku (woj. wielkopolskie). To właśnie w Muzeum Miasta Turku im. J. Mehoffera, wśród różnych pamiątek po księdzu J. Florczaku natrafiłam na dyplom doktora honoris causa, który otrzymał w 1922 r. w Padwie. Dzięki uprzejmości Pani Karoliny Wójtowicz – Kierownika Działu Gromadzenia i Inwentaryzacji Zbiorów Muzeum w Turku mogę go zaprezentować.

Dyplom Doktora honoris causa Uniwersytetu w Padwie dla ks. J. Florczaka (ze zbiorów Muzeum Miasta Turku im. J. Mehoffera)

Celem niniejszego artykułu nie jest przedstawienie sylwetek wyróżnionych osób tylko zwrócenie uwagi na to, że taki fakt miał miejsce. Być może, oprócz w/w profesorów, uhonorowani zostali również reprezentanci innych polskich uczelni. Informacje na ten temat znajdują się w Archiwum Uniwersytetu w Padwie.

Cennym źródłem wiedzy na temat przygotowań oraz samych obchodów 700-lecia powstania Uniwersytetu w Padwie jest praca magisterska pt. „IL VII CENTENARIO DELL’UNIVERSITÀ DI PADOVA (1922)”, której autorem jest Marco Baggio. Nie brak w niej informacji na temat udziału Polaków w tych uczystościach. Pracę można pobrać w formacie PDF.

Marco Baggio: IL VII CENTENARIO DELL’UNIVERSTA’ DI PADOVA (1922) POBIERZ PDF

Warto również zapoznać się z wystawą wirtualną przygotowaną przez Uniwersytet w Padwie z okazji 800-lecia uczelni, poświęconą obchodom z 1922 roku. ZOBACZ WYSTAWĘ→

Obchodzony w tym roku Jubileusz 800-lecia Uniwersytetu w Padwie (1222-2022) jest dobrą okazją do przypomnienia tych mało znanych faktów sprzed stu lat.

Agata Rola-Bruni

Więcej o ks. Józefie Florczaku na naszej stronie:

„Ks. prał. Józef Florczak – Niezłomny Rektor kościoła polskiego w Rzymie” CZYTAJ ARTYKUŁ→

„O pierwszym odpuście ku czci św. Stanisława B.M. w odzyskanym po latach niewoli kościele polskim w Rzymie (8 V 1920)” CZYTAJ ARTYKUŁ→

“”G. CABERLETTI: Józef Florczak. Prelato Uditore della Rota Romana morto nel Lager Dachau (parte I-II)””G. CABERLETTI: Józef Florczak. Prelato Uditore della Rota Romana morto nel Lager Dachau (parte I-II) CZYTAJ ARTYKUŁ>>>

Agata Rola-Bruni
Giornalista, appassionata dell'arte e della natura, ricercatrice nel campo di "momenti polacchi" a Roma.

  INSTYTUT POLONIKA – BADA, CHRONI, POPULARYZUJE POLSKIE DZIEDZICTWO KULTUROWE ZA GRANICĄ

  Precedente articolo

  Polacy na Biennale Sztuki w Wenecji 1895-1999

  Prossimo articolo

  Potrebbe piacerti anche

  More in STORIA

  Commenti

  I commenti sono chiusi.