STORIA

A.M. LEPACKA: Początki Kolegium Polskiego w Rzymie

0

Artykuł „Początki Kolegium Polskiego w Rzymie autorstwa Anny Marii Lepackiej ukazał się w 2013 roku w Studiach Warmińskich (nr 50), został umieszczony w kolekcji cyfrowej bazhum.muzhp.pl i udostępniony do wykorzystania w ramach dozwolonego użytku. Poniżej zamieszczamy fragment artykułu oraz cały tekst do pobrania w formacie PDF.

Placówka nosząca dziś miano Papieskiego Kolegium Polskiego (Pontificium Collegium Polonorum) odegrała w historii Polski ogromne znaczenie – „Pomimo licznych perypetii i przerw w działalności, przez stulecia konsolidowała Polaków, zarówno tych pragnących odbyć studia, jak i pielgrzymów licznie przybywających do centrum chrześcijańskiego świata” – podkreśla autorka na samym początku artykułu. Warto więc przypomnieć okoliczności powstania Kolegium, początkowy okres działalności (1582-84) oraz fakt, iż od 2018 trwa jego remont i reorganizacja. Z racji swojego statusu, Kolegium wymieniane jest obok innych instytucji papieskich w Roczniku Papieskim (Annuario Pontificio). 

Informacje o papieskich kolegiach dla cudzoziemców w Rzymie można znaleźć na stronie Stowarzyszenia ARCER (Associazione dei Rettori dei Collegi Ecclesiastici di Roma).

Okładka
Papieskie Kolegium Polskie wymienione jako pierwsze.

(fragment bez przypisów)

We wrześniu 2012 r. minęła 430. rocznica powołania Kolegium Polskiego w Rzymie. Ze względu na znaczenie placówki, noszącej dziś miano Pontificium Collegium Polonorum (Papieskie Kolegium Polskie), warto przypomnieć pomijane dziś w historiografii polskiej okoliczności jej powstania. Na szczególną uwagę zasługują również postaci, dzięki którym instytucja ta, pomimo licznych perypetii i przerw w działalności, przez stulecia konsolidowała Polaków, zarówno tych pragnących odbyć studia, jak i pielgrzymów licznie przybywających do centrum chrześcijańskiego świata.

Pierwszą polską placówką w Wiecznym Mieście był kościół i hospicjum pod wezwaniem świętych Zbawiciela i Stanisława przy ulicy Botteghe Oscure, wznoszony z inicjatywy biskupa warmińskiego kard. Stanisława Hozjusza od 1578 r., a konsekrowany uroczyście po jego śmierci, w roku 1591. Sukces, jakim była fundacja i budowa narodowego kościoła dla wiernych peregrynatów oraz działalność ideowego spadkobiercy Hozjusza – księdza, dyplomaty i humanisty Stanisława Reszki jako pierwszego rektora placówki – nie wyczerpywały pomysłowości przy organizowaniu kolejnej ostoi dla rodaków pragnących podjąć studia. (…)

CZYTAJ CAŁOŚĆ W PDF>>>

INNE ARTYKUŁY POŚWIĘCONE PAPIESKIEMU KOLEGIUM POLSKIEMU W RZYMIE NA NASZEJ STRONIE:

Rocznica śmierci ks. prał. Mariana Roli – Rektora Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie w latach 1986-2001

„MIESZKAŁEM TUTAJ” – Jan Paweł II o Papieskim Kolegium Polskim w Rzymie (od 2018 r. w reorganizacji)

NIEPOKALANA dłuta T. O. Sosnowskiego w Papieskim Kolegium Polskim w Rzymie

Oprac. Agata Rola-Bruni

Redazione
Siamo polacchi ma da tantissimi anni viviamo in Italia. Ci unisce la passione per la storia.

  W. WOJTOWICZ: Oskar Sosnowski. Rzeźbiarz (o książce)

  Precedente articolo

  IL VOLONTARIO DI AUSCHWITZ di Witold Pilecki

  Prossimo articolo

  Potrebbe piacerti anche

  More in STORIA

  Commenti

  I commenti sono chiusi.